Конкурс за Доброволческа инициатива 2018
05.11.2018
Доброволците променят живота и света като дават времето и уменията си. Заслужават подкрепа и признание!

Доброволчеството е личен и съзнателен акт на учене, свързаност с хората и солидарност между поколенията. Доброволчеството е част от живота на хиляди хора в България. Доброволци променят живота във все повече населени места. Те дават своето време и умения и заслужават подкрепа и признание.

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с Доброволци обявяват традиционния конкурс за най-ефективни и интересни доброволчески инициативи в България за осма поредна година.

Поканени са  да участват граждански и бизнес организации, читалища, училища, доставчици на социални услуги, културни организации, спортни клубове и доброволчески групи, които през настоящата година са организирали своя доброволческа инициатива, без разлика на целта и начина на организация, място и време на реализация, източници на финансиране, брой и възраст на доброволците. Всяка добра инициатива заслужава признание!

Представените инициативи ще бъдат оценени по резултатите, значението за хората в общността; броя и характеристиките на участниците; значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансовата ефективност.

Най-добрите инициативи ще бъдат отличени със сертификат и материална награда във формата на инвестиция в развитието на доброволците и организацията.

Организации и отделни хора могат да номинират инициативи, които  познават,  като изпратят попълнен формуляр за представяне на office@navabg.com или го подадат онлайн до 15 ноември 2018.

Пълният списък на номинираните инициативи ще бъде представен на Интернет страниците на Националния алианс за работа с доброволци и Фондация Лале в началото на ноември 2018.

Наградите ще бъдат обявени на публична церемония в навечерието на Международния ден на доброволците в началото на декември 2018 година.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни