Да поздравим всички доброволци в България за Международния ден на доброволците 5 декември!
04.12.2019
"Бъди доброволец за социално включващо бъдеще" e темата на Международния ден на доброволците 2019.

Денят на доброволците е възможност за всички нас да насърчаваме доброволчеството, да окуражим държавата да подкрепя усилията на доброволците и отбележим приноса им към обществото.

Доброволчеството предлага възможности за всички хора, особено за тези, които са изключени, да променят живота и общността си като дадат своето време и умения. Доброволчеството е основна форма на демокрация, солидарност и социално включване.

Датата 5 декември е определена като Международният ден на доброволците от ООН през 1985, като възможност за доброволци и доброволчески организации да разкажат за работата си и получат признание за ролята си.

Доброволчеството съществува във всички култури, езици и религии. Всяка година стотици милиони хора дават като доброволци времето и усилията си за да направят света по-добро място за живеене. Когато доброволстват, те помагат да се подобри живота на другите. Когато доброволстват, те добиват усещане за принадлежност към своята общност.

Сега е времето да празнуваме техните усилия, да споделим техните ценности, да разкажем за тяхната работа на хората, неправителствени организации, правителствени и местни власти и бизнеса.

Браво и благодарим ви, доброволци!

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни