Фондация Лале прие Принципите на Европейския център на фондациите.

На последната си среща през октомври 2017 г. Управителният съвет на Фондация Лале прие Принципите на добри практики на Европейския център на фондациите: Инструмент за саморегулиране на фондации. Това е целенасочена стъпка към постигане на високи стандарти и професионализъм в работата на фондацията. Принципите са инструмент за саморегулиране, основаващ се на споделена визия за добри практики сред европейските фондации. Целта му е да подпомогне фондациите при осъществяването на техните общественополезни цели чрез укрепване на тяхното независимо и добро управление, прозрачност и отчетност.