Фамилни групови конференции

2017-01-03

Всички ние се раждаме и живеем в семейства. Всяко семейство е уникално, със своя култура, личности, индивидуална динамика и история. На всяко семейство се случва да  има трудности или проблеми. Има трудни ситуации, свързани с децата, младежите, родителите или възрастните хора в семейството, които могат да бъдат решени лесно с помощта на роднини и приятели. Има и случаи, в които може да е необходима помощ от здравни специалисти, образователни институции, социални услуги или други агенции.   

 Фамилната Групова конференция е начин за намиране на решение на различни проблеми, при който деца, родители, членове на разширеното семейство, приятели се събират, за да направят план. Тя основава се на стара, традиционна и лесна за разбиране концепция – силата на семейния кръг. Фамилната конференция дава възможност на семейството да се събере, мобилизира собствените си сили и ресурси и изработи възможно най-добрия план за преодоляване на проблема на дете или друг човек от семейството. Членовете на семейството вземат решенията и поемат отговорността. Професионалистите не решават – те предлагат необходимата информация, подкрепа и услуги. 

Фондация Лале постави началото на прилагането на метода Фамилни групови конференции в България през 2011 година с програма "Вяра в семейството" с изключителното партньорство на Eigen Kracht Centrale. Фондация Лале е активен член на Европейската мрежа за Фамилни групови конференции.

 

Последна новина

18.06.2021
Споделянето на актуални новини и опит с партньори е доказана добра практика за развитие.

Фондация Лале бе домакин на лятната среща на членовете на Европейската мрежа за фамилни групови конференции, която се проведе онлайн на 16 и 17 юни. Срещата започна с кратко споделяне на актуални новини от различните страни. Участници от Белгия, Франция, Чехия, Нидерландия, Литва, Германия, Англия, Испания, Швейцария, Израел и други страни обсъдиха интересни за тях теми в паралелни сесии Отворено пространство. Те включваха срамът и значението / ефекта му в процеса на ФГК, скорошен опит с основната фигура и евентуални промени в рабата по време на пандемия, ФГК в случай на идентифициран риск и страхът от промяна.

По време на срещата бе обсъден вариант на обща позиция на мрежата за ФГК по време на пандемия, която бе изпратена на всички членове и по-късно приета. Пандемията Covid-19 за пореден път показа, че в криза хората се обръщат към близки хора за подкрепа. В цяла Европа видяхме изумителни примери на свързаност и практическа помощ не само между членове на семейства, но и между приятели, съседи, колеги. Ние, членовете на Европейската мрежа за фамилни групови конференции от над 20 страни, знаем че хората искат и са способни да се съберат по структуриран начин и да намерят решения на проблемите. В нашата ежедневна работа с хиляди ФГК многократно сме виждали на живо силата, опита, желанието и възможността на семейства и общности да правят свой план, да решават различни проблеми. Независими изследвания показват устойчиви резултати и ефективност в случаи на социална интеграция, бедност, здравни проблеми, грижи за децата, образование, трудова заетост, увреждания, социално включване на възрастни хора, ментално здраве, (домашно) насилие, правосъдие, пристрастеност към алкохол или наркотици. Методът ФГК работи независимо от култура, език, образователно ниво. Той е както стар, така и иновативен инструмент, който може да допринесе значително към справедлива и устойчива Европа, основана на солидарност и практическа отговорност на гражданите. На основата на широка практика в Европа и данни от научни изследвания, ние членовете на мрежата очакваме вземащите решения в Европа да припознаят този модел за социално включване и преодоляване на бедност в настоящата пандемична криза и след това. 

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин