Фамилни групови конференции

2017-01-03

Всички ние се раждаме и живеем в семейства. Всяко семейство е уникално, със своя култура, личности, индивидуална динамика и история. На всяко семейство се случва да  има трудности или проблеми. Има трудни ситуации, свързани с децата, младежите, родителите или възрастните хора в семейството, които могат да бъдат решени лесно с помощта на роднини и приятели. Има и случаи, в които може да е необходима помощ от здравни специалисти, образователни институции, социални услуги или други агенции.   

 Фамилната Групова конференция е начин за намиране на решение на различни проблеми, при който деца, родители, членове на разширеното семейство, приятели се събират, за да направят план. Тя основава се на стара, традиционна и лесна за разбиране концепция – силата на семейния кръг. Фамилната конференция дава възможност на семейството да се събере, мобилизира собствените си сили и ресурси и изработи възможно най-добрия план за преодоляване на проблема на дете или друг човек от семейството. Членовете на семейството вземат решенията и поемат отговорността. Професионалистите не решават – те предлагат необходимата информация, подкрепа и услуги. 

Фондация Лале постави началото на прилагането на метода Фамилни групови конференции в България през 2011 година с програма "Вяра в семейството" с изключителното партньорство на Eigen Kracht Centrale. Фондация Лале е активен член на Европейската мрежа за Фамилни групови конференции.

 

Последна новина

17.11.2020
Какво може да бъде по-мотивиращо и обогатяващо от срещи и разговори със съмишленици?

През тази различна година всички правихме нови неща, а много от обичайните неща по различен начин. Членовете на Европейската мрежа за фамилни групови конференции се събират ежегодно в различни градове и страни от 18 години. Тази есен се видяхме в ZOOM. Бяхме колеги с различен професионален опит от 20 различни страни с общо вярване, че семейството е най-доброто място за намиране на решения за неговите членове независимо от възрастта или затрудненията им. Защото знаем, че всяко семейство е различно.

В сутрешните часове на седмицата от 9 до 13 ноември 2020 споделяхме новини и разговаряхме за креативни начини за работа в условията на пандемия и ограничителни мерки, за възможността и начините да се организира хибридна среща на семейство, за участието на децата при вземането на решения в семейството. В 17 паралелни сесии в продължение на 2 дни имаше интересни представяния на програма за „Връзки през целия живот“, фамилната конференция като право, практически опит в работа със семейство но бежанци, практики в прилагане на подхода за подкрепа на възрастни хора в различни страни. Оживени дискусии предизвикаха темите за срама като фактор при работа със семейства и развитие на подхода ФГК в Европа. „Европейската петъчна история“ е идеята, която мотивира всички участници да се включат през следващите месеци.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин