Гранд Експерти

2017-12-06

Възрастните хора имат голям интерес и желание да участват в обучения за продължаващо образование. В същото време много от съществуващите обучителни възможности за възрастни предполагат физическо присъствие като по този начин изключват част от тях - възрастни с ограничена мобилност, семейни ангажименти или хора от селските райони. Други пък са разработени от мултимедийни експерти, а не от самите възрастни хора, както предвижда настоящия проект.

Основната цел на проекта е да предостави възможност на възрастни хора самите те да станат автори в своята област на компетентност, като използват нови технологии при разработването на иновативни дигитални материали за свои връстници. Дигиталните и педагогически компетенции и способността да обобщаваме и споделяме собствения си опит с други връстници представлява специална, неизвестна досега възможност за подкрепа на активния живот в късна възраст.

Проектът предлага изключително нов и иновативен подход. Избрани възрастни хора ще бъдат обучени как самите те да разработят дигитални интерактивни учебни курсове и да ги предоставят на други възрастни в платформа за обучение. За да се осигури високо качество на създадените материали, възрастните хора ще преминат предварително през онлайн обучение, а мултимедийни експерти ще им помагат по време на процеса на разработване на дигиталното учебно съдържание. Новите форми на учене и използването на дигитални технологии правят допълнително обучението по-привлекателно и подкрепят целевата група да не изостава в технологичното развитие (дигитална компетентност). Технологиите за обучение, базирани на ИКТ, допълнително насърчават достъпното образование и гъвкавите начини на учене. Ще се улесни достъпът до възможности за учене чрез интернет базирани предложения и ще се насърчи междурегионалното и европейското общуване и сътрудничество между възрастните хора.

Основните дейности включват:

  • Обучение за създаване на дигитално учебно съдържание - разработване на курс и наръчник за възрастни, които желаят да станат автори на онлайн учебни материали. Той ще осигурява основите на дидактическите инструменти и инструкции за това как може да се създаде дигитално учебно съдържание (учебни модули, видеоклипове, интерактивни упражнения ...);
  • Създаване на иновативна платформа за обучение според изискванията на самите възрастни хора. Тя ще бъде подходяща и за мобилно обучение;
  • Дигитално, мултимедийно обогатено учебно съдържание - ще се извърши анализ на интересите и потребностите на възрастните по отношение на предлаганите учебни теми. Според резултатите, във всяка държава ще се избират 5 теми, за които обучените възрастни хора ще разработят модули с дигитално съдържание. Темите ще са свързани с ежедневието на възрастните хора, напр. "справяне с ежедневието след загубата на партньора", "справяне със заболявания като деменция" или "движение и хранене, свързани с възрастта", но самите възрастни ще ги определят и посочат като важни за тях. Разработеното съдържание ще бъде тествано и оценено от най-малко 20 възрастни хора във всяка от държавите - партньори.

Планираните резултати от проекта включват нови и иновативни учебни програми, отворени образователни ресурси под формата на кратки онлайн курсове, създадени от възрастни хора по теми, които са важни за тях.

Всеки един от партньорите по проекта ще организира по едно голямо национално събитие в своята държава, за да се представи проекта и разработените курсове да достигнат до повече ползватели.

Чрез взаимодействието между практика, наука и политика на регионално, национално и европейско ниво очакваме да постигнем и по-голямата си цел, а именно да се съсредоточи вниманието върху активното участие на възрастните хора и да започне промяна за това на възрастните хора да се гледа като на група, която е неизменна част от Европейското общество на знанието, а не единствено като на целева група за здравни и социални грижи. Ще се търси по-голяма видимост и въздействие върху проблемите, свързани с активния живот на възрастните хора и активното гражданство, увеличение на възможностите за обучение за хората от третата възраст, взаимно обучение сред по-възрастните хора, насърчаване на междукултурен обмен и подобряване на дигиталните умения чрез повишена употреба на ИКТ на национално и европейско равнище.

Нашите партньори са Институтът за иновации в ученето към Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg и Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. от Германия, Dublin City University от Ирландия, Foundation for Women's Issues (FJK) от Полша и Art-Age от Нидерландия. Проектът се реализирана с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС.

Последна новина

17.05.2019
„Как образованието и използването на цифрови технологии могат да допринесат за социалното включване и участието на възрастните хора?“ беше основната тема на международен семинар, който се проведе в Русе от 9 до 11 май 2019 с подкрепата на Федералното министерство за семейството, жените, възрастните хора и младежта на Германия.

Над 50 представители на организации от България, Румъния и Германия дискутираха предизвикателства, споделиха  свой опит и се запознаха с практически примери в трите страни.

Семинарът бе открит от проф. Христо Белоев, Ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Председател на Общинския съвет в Русе, Кармен Щаделхофер, Президент на ILEU e.V. и DANET e.V. и проф. д-р Хайдрун Моленкопф от Германската федерална асоциация на организациите на възрастните граждани (BAGSO).

За живота на възрастните хора в трите страни говориха доц. Емилия Великова от  Русенския университет, Силке Лайхт от Германската Немска федерална асоциация на организациите на възрастните граждани и проф. Виолета Пушкашу от Университета за третата възраст и зам. декан на Факултета по правни, социални и политически науки към Университет "Дунаре де Жос" в Галац.

Образователни програми за социално участие на възрастните представиха Йордан Казаков, Председател на Съюз на пенсионерите в Русенска област, Емилия Лисичкова от Платформа Агора, Лили Макавеева от Интегро Разград.

Кармен Щаделхофер, президент на Дунавска мрежа за Европа (ДАНЕТ) и директор на Института за виртуално и реално обучение на възрастни към университета в Улм, говори за Обучителна мрежа „Дунавска работна мрежа” и ДАНЕТ. Мария Петкова от фондация Лале представи дейността на организацията в областта на третата възраст и доброволческата дейност. Виолета Пушкашу разказа за работата на Университета за третата възраст в град  Галац, а Ана Злибут от Лигата на писателите в Тимишоара говори за дейността на лигата.  Хайдрун Моленкопф направи изключително интересно представяне на  BAGSO като цели, структура и области на дейност. Дейността на бюрата за възрастни в Германия беше  представена от Агнес Бьоснер от Федералното сдружение на бюра за възрастни в Германия.

В работна група „Обучение за възрастни“ Елке Типелман от BAGSO  и Мария Петкова от Фондация Лале представиха развитието на съвместния проект GrandExperts. Те нагледно представиха възможностите за споделяне на опит и знания, които обучителната платформа предлага на възрастни хора.

Дългият работен ден завърши с месене на хляб като знак за приятелство между хората по река Дунав.

Организатори на семинара бяха Институт за виртуално и реално обучение за възрастни към университета в гр. Улм и Департамента за политика за възрастните хора на Немската национална асоциация на организациите на възрастните граждани (BAGSO), Германия. Техни партньори в провеждането на събитието бяха Центърът за обучение на възрастни при Русенския университет „Ангел Кънчев“ и международната асоциация „Дунавска мрежа за Европа” (ДАНЕТ).

 

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин