Гранд Експерти

2017-12-06

Възрастните хора имат голям интерес и желание да участват в обучения за продължаващо образование. В същото време много от съществуващите обучителни възможности за възрастни предполагат физическо присъствие като по този начин изключват част от тях - възрастни с ограничена мобилност, семейни ангажименти или хора от селските райони. Други пък са разработени от мултимедийни експерти, а не от самите възрастни хора, както предвижда настоящия проект.

Основната цел на проекта е да предостави възможност на възрастни хора самите те да станат автори в своята област на компетентност, като използват нови технологии при разработването на иновативни дигитални материали за свои връстници. Дигиталните и педагогически компетенции и способността да обобщаваме и споделяме собствения си опит с други връстници представлява специална, неизвестна досега възможност за подкрепа на активния живот в късна възраст.

Проектът предлага изключително нов и иновативен подход. Избрани възрастни хора ще бъдат обучени как самите те да разработят дигитални интерактивни учебни курсове и да ги предоставят на други възрастни в платформа за обучение. За да се осигури високо качество на създадените материали, възрастните хора ще преминат предварително през онлайн обучение, а мултимедийни експерти ще им помагат по време на процеса на разработване на дигиталното учебно съдържание. Новите форми на учене и използването на дигитални технологии правят допълнително обучението по-привлекателно и подкрепят целевата група да не изостава в технологичното развитие (дигитална компетентност). Технологиите за обучение, базирани на ИКТ, допълнително насърчават достъпното образование и гъвкавите начини на учене. Ще се улесни достъпът до възможности за учене чрез интернет базирани предложения и ще се насърчи междурегионалното и европейското общуване и сътрудничество между възрастните хора.

Основните дейности включват:

  • Обучение за създаване на дигитално учебно съдържание - разработване на курс и наръчник за възрастни, които желаят да станат автори на онлайн учебни материали. Той ще осигурява основите на дидактическите инструменти и инструкции за това как може да се създаде дигитално учебно съдържание (учебни модули, видеоклипове, интерактивни упражнения ...);
  • Създаване на иновативна платформа за обучение според изискванията на самите възрастни хора. Тя ще бъде подходяща и за мобилно обучение;
  • Дигитално, мултимедийно обогатено учебно съдържание - ще се извърши анализ на интересите и потребностите на възрастните по отношение на предлаганите учебни теми. Според резултатите, във всяка държава ще се избират 5 теми, за които обучените възрастни хора ще разработят модули с дигитално съдържание. Темите ще са свързани с ежедневието на възрастните хора, напр. "справяне с ежедневието след загубата на партньора", "справяне със заболявания като деменция" или "движение и хранене, свързани с възрастта", но самите възрастни ще ги определят и посочат като важни за тях. Разработеното съдържание ще бъде тествано и оценено от най-малко 20 възрастни хора във всяка от държавите - партньори.

Планираните резултати от проекта включват нови и иновативни учебни програми, отворени образователни ресурси под формата на кратки онлайн курсове, създадени от възрастни хора по теми, които са важни за тях.

Всеки един от партньорите по проекта ще организира по едно голямо национално събитие в своята държава, за да се представи проекта и разработените курсове да достигнат до повече ползватели.

Чрез взаимодействието между практика, наука и политика на регионално, национално и европейско ниво очакваме да постигнем и по-голямата си цел, а именно да се съсредоточи вниманието върху активното участие на възрастните хора и да започне промяна за това на възрастните хора да се гледа като на група, която е неизменна част от Европейското общество на знанието, а не единствено като на целева група за здравни и социални грижи. Ще се търси по-голяма видимост и въздействие върху проблемите, свързани с активния живот на възрастните хора и активното гражданство, увеличение на възможностите за обучение за хората от третата възраст, взаимно обучение сред по-възрастните хора, насърчаване на междукултурен обмен и подобряване на дигиталните умения чрез повишена употреба на ИКТ на национално и европейско равнище.

Нашите партньори са Институтът за иновации в ученето към Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg и Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. от Германия, Dublin City University от Ирландия, Foundation for Women's Issues (FJK) от Полша и Art-Age от Нидерландия. Проектът се реализирана с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС.

Последна новина

15.07.2019
Официално събитие и среща по проект ГрандЕксперти се проведоха в Дъблин на 11 и 12 юли 2019г.

Проектът GrandExpertS, финансиран в рамките на европейската програма Еразъм+, беше официално представен в кампуса All Hallows на Dublin City University в четвъртък, 11 юли 2019. GrandExperts дава възможност на възрастни хора със специфични знания и опит да разработят самостоятелно дигитално учебно съдържание и да го споделят с връстниците си. Лорд кметът на Дъблин - Paul McAuliffe официално откри събитието и говори за важността да ценим опита на възрастните хора, като подчерта, че Дъблин е град, благоприятен за възрастните хора. На събитието четири ирландски гранд експерти представиха своите онлайн модули.  Европейските партньори от Германия, Холандия, Полша и България също представиха своите гранд експерти и темите на техните бъдещи онлайн модули. Присъстваха много хора - членове на различни организации, работещи с и за възрастни хора и от сферата на образованието, както и заинтересовани възрастни хора.

На следващия ден се състоя последната среща на екипа на GrandExperts, по време на която обсъдихме текущото състояние на проекта и планирахме финалните дейности до края на проекта през ноември тази година.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин