Управителен съвет

За да функционира професионално и открито, Фондация Лале се управлява от Управителен съвет. Съгласно устава на фондацията Управителният Съвет се състои от минимум три и максимум седем члена, които се избират с мандат от 4 години след проверка за потенциален конфликт на интереси. Те приемат и защитават ценностите на Фондацията и изпълняват функциите си доброволно без да получават заплащане, като:

 

Членове на УС:

Владимир Кисьов, Председател

Член на Столичен общински съвет (до 2015); Главен преговарящ на Република България в преговорите за присъединяване към ЕС, секретар на Съвета по Европейска интеграция към Министър-председателя и председател на Комитета по Европейска интеграция (2000 - 2001); Зам. министър на външните работи (1999 - 2001); Зам. министър на промишлеността (1997 - 1998)

Венислав Йотов

Управител, Colonnade Insurance S.A.
Управител, AIG България и Румъния; Българо-Американски Фонд (1997-1998); Заместник директор отдел, Дрезденер Банк България (1996-1997) 

Анна Захариева

Изпълнителен директор на ФеърПлей Интернешънъл.

Левон Хампарцумян

Председател на Управителния съвет на Български форум на бизнес лидерите
Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор, УниКредит Булбанк (до 2020г.); Почетен консул на Канада в София; Председател на Асоциацията на търговските банки; Изпълнителен директор на Агенцията за приватизация; Зам. министър на икономиката

Владимир Пенков

Управляващ съдружник, Пенков, Марков и партньори
Член на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата; Зам. председател на БТПП (1999 – 2006); Член на българската национална група към Международната асоциация за защита на индустриалната собственост; Член на Съвета на директорите на Българската международна бизнес-асоциация 

Роналд ван дер Гисен, Почетен съветник на УС

Мария Петкова, Директор

Координатор Програма на Обединени Холандски Фондации за Централна и Източна Европа за България
Консултант, Институт на Световна Банка, Централен офис, Вашингтон (2000 – 2001); Координатор Програма, Фондация Отворено Общество, София (1997 - 1999); Експерт в Канцеларията на Вице Президента и Президента на Република България (1992 - 1997)