Среща на Административния съвет и сесия за финансиране по линия на Европейски съюз
21.03.2024
COFACE планиране и подкрепа

Членовете на Административния съвет на COFACE се събраха за работна среща на 12 март. Обсъдихме представените годишен отчет за дейности и финансов отчет за 2023 година. Споделихме предложения и коментари. Във втората част на срещата имахме сесия за изграждане на капацитет за финансиране от ЕС и социални услуги за семейства.

Lilith Alink, координатор по политики и проекти в Officer at EASPD, водеше сесията и представи общ преглед на основни фондове и как те подкрепят развитието на социални услуги и връзката с приложението на различни Европейски стратегии. Широко известно е, че социалните услуги имат сериозни затруднения, като хронично недостатъчно финансиране, недостиг на персонал и предизвикателства в прехода към базирани в общността и ориентирани към човека форми на услуги. Възможността за адекватно финансиране и осигуряване на лесен достъп до него и използването му за качествени интервенции е критично важно за преодоляване на споменатите трудности. Сесията бе много полезна и последвана от много въпроси.  

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни