За икономика с грижа за хората
26.01.2022
Икономически принципи на COFACE Families Europe

В продължение на месеци членовете на COFACE Families Europe участваха в отворен процес на обсъждане на основни икономически принципи на организацията с много и много разнообразни заинтересовани страни. Документът с 14 икономически принципа е комбинация от съществуващи принципи, които са структурирани около основния принцип за семействата като основна икономическа единица. Взети заедно тези принципи представят възможност за икономика, основана на съгласуване и балансиране на ролите и отговорностите на трите основни участници - семействата като потребители, граждани и работещи; пазара /частните актьори/ и държавата, за създаване на по-добра икономика за всички.

С тези Икономически принципи искаме да отворим пространство за разговор и ново икономическо мислене, в които гласът на семействата в Европа е представен. Насърчаваме колеги и партньори да се запознаят с документа и да го споделят с други организации.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни