Европейска работилница за семейства
15.01.2021
Изграждане на действаща подкрепа за семейства в един сложен свят.

През 2020 година всички семейства бяха засегнати от пандемията КОВИД-19, но бяхме и свидетели на невиждана вълна от солидарност, креативност и заедност в справянето с трудности. Никога преди връзките и взаимната подкрепа в семейството не са били така жизнено важни: семействата бяха естествена първа мрежа за подкрепа и защита, във време когато различни услуги за грижи и подкрепа бяха затворени поради ограничителните мерки.

Сега е време да насочим усилия към общество, околна среда и икономика, благоприятни за децата и семействата. Знаем, че децата са добре, когато техните семейства са добре, и обществото е загрижено за тях. Организациите от COFACE представиха своя Компас за децата 2030 с насоки за развитие на интегрирани дългосрочни стратегии за подкрепа на деца и семействата им в края на миналата година.

С партньорите от COFACE Families Europe адаптирахме работата си в новата реалност. Променихме събитията си в онлайн формат, за да можем с помощта на технологиите да събираме хора в онлайн света. Премислихме целите си с фокус към добре структурирана висококачествена система за подкрепа на различни семейства, със специално внимание към тези в уязвима ситуация.

Новата ни инициатива Европейска работилница за семейства събира сериозната експертиза на членовете в пряка работа за подкрепа за семейства в поредица уебинари. Идеята е да свържем професионалисти от Европа, работещи със семейства, за да могат заедно да адресират ефективно сходни предизвикателства. Подкрепата за семейства е основна част от реалното осигуряване на социални права. В продължение на десетилетия гражданското общество е създало разнообразни схеми за подкрепа на семейства и деца, за да осигури тяхното здраве и благополучие. Сега, повече от всякога, е важно да свържем професионалисти от различни страни в реално време, за да се справят успешно със социалните последици от КОВИД-19 върху семейства и деца.

В рамките на планираните месечни уебинари през 2021 година ще споделим знания, ще представим работата на членовете на COFACE, които предлагат широк спектър подкрепа за семейства, ще разширим международната си общност от практици в работа със семейства. Основна публика на уебинарите са специалисти, работещи със семейства и деца, но каним също изследователи, управленци вземащи решения, учители, здравни работници, семейства и други.

Поредицата Сутрешен Уебинар се фокусира върху разнообразни видове подкрепа за семейства в 10 страни, като подкрепа от връстници, семейна медиация, жилищна подкрепа, превенция на тормоз, родители тийнейджъри, фамилна групова конференция, баланс между работа и личен живот, работа от разстояние, дигитално родителство. Целта е да помогнем на професионалистите да се срещнат и свържат в транснационален обмен на иновативни решения и ефективни отговори за всички семейства без дискриминация.

Можете да срещнете професионалистите в ежемесечен 90 минутен уебинар (10.30-12.00 часа, на английски език), за да научите за опита им и зададете своите въпроси. Регистрацията срещу символична такса от 5 евро за един уебинар или 30 евро за цялата серия е на този линк. А можете и да предложите уебинар (или поредицата) като подарък на партньорска организация.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни