Създаване на общества с разни възможности
10.05.2024
Награди Европейски столици на включване и разнообразие 2024

Като част от постоянни усилия за създаване на включващи и справедливи общества в Европа, Европейската комисия организира награди Европейски столици на включване и разнообразие. Инициативата допълва ежегодния Европейски месец на разнообразието през май, чиято цел е да припомни важността на  разнообразието и включването на работното място и в обществото ни.

Наградата Европейска столици на включване и разнообразие е отворена за всички местни власти в ЕС, които работят за изграждане на справедливи общества като подкрепят разнообразие и включване по отношение на секс, раса или етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или LGBTIQ идентичност. Тя е възможност за градове или региони да получат признание за създаването на среда, която позволява на всички да са сигурни и да реализират пълния си потенциал. Има две основни категории – за местни власти в повече или по-малко от 50 000 жители. Тази година имаше и специална награда за градове, които работят за сигурни населени места за  жени в цялото им разнообразие чрез мерки против насилие към жени. Вижте носителите на Награда Европейски столици на включване и разнообразие 2024.

Церемонията за наградите в Брюксел на 25 април бе официално открита от Хелена Дари, Европейски Комисар по равнопоставеността.  Тя бе последвана от откриване на Европейския месец на разнообразието и среща за споделяне на добри практики за представители на местни власти, граждански организации и бизнес. Майсторски класове на теми подход към разнообразие и включване през интер-секционен подход и измерване на  въздействието от разнообразие и включване ангажираха активно участниците.  

Мария Петкова, директор на Фондация Лале и Вицепрезидент на AGE Platform Europe беше член на журито на двете награди – общата и специалната.  

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни