Защита на правата на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход
04.05.2023
Споделените знания дават сила на хората в късна възраст

Второто събитие за учене и обучение се проведе във Виена в последната седмица на април. То бе организирано от нашия Австрийски партньор Pro Senectute. Обучителните сесии бяха с домакинството на Министерството на социалната работа на Австрия. Представители на министерството поздравиха участниците от България, Ирландия, Германия и Австрия. Много и разнообразни теми бяха представени в рамките на три дни, включително Човешките права на възрастните хора – основа и ангажиментите на Австрия; Смяна на перспективата – подход към късната възраст основан на права, представен от Невена Пенева от Европейската агенция за фундаментални права; Човешките права на възрастните хора в системата на ООН – Клаудия Малер, независим експерт към Съвета на ООН по правата на човека. Представена бе работата на UN Open Ended Working Group on Ageing, което предизвика оживена дискусия. Научихме за застъпничество на хората, живеещи в домове в Австрия и свободата на придвижване; завещание и практиката в Австрия; Ново качество на жилищното настаняване за възрастните . социо-демографски тенденции – нов стил на живот и социален капитал като двигател за живота в бъдеще; законова уредба на защитата на възрастни хора в Австрия; Правата на човека в дългосрочна грижа – приноса на качеството на управление; Неравенство и солидарност – персоналната грижа от гледна точка на правата на човека; значението на доброволчеството; Законови и социални интервенции в случай на злоупотреба с възрастни хора - цели и реалност.

Особено интересно бе практическото учене и обмяна на опит – посещение в Дом за стари хопа на Каритас и свързаната с дома детска градина .посещение на пътуваща изложба “да спрем насилието” организирана от Pro Senectute повдигна много въпроси и даде разнообразни отговори. Заедно в Музея – съвместната програма на „Два Федерални музея канят – образование за изкуство с хора с деменция и проблеми с паметта“ се изпълнява от Австрийската галерия Белведере и Музея за история на изкуството. Тя включва регулярни посещения с лекции в двата водещи Виенски музея. Презентацията на Жаклин Старк от Комитета за възрастните хора към ООН във Виена и Международната федерация за възрастните за “Изследвания и подкрепа при афазия” провокира искрен интерес. .

Колеги от Фондация Асоциация Анимус, Фондация Състрадание Алцхаймер България и Либенау България участваха в обучението заедно с екипа на Фондация Лале.

Събитието бе част от проект за Защита на правата на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход, съ-финансиран по Програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни