Работно посещение в Германия по програма ЕФЕКТИ
02.12.2016
Фондация Лале и партньори от Великобритания, Германия, Хърватска и Швеция започнаха работа по двугодишен проект „Ефекти“.

Целта е представяне, сравнение и обмен на съществуващи в тези европейски държави концепции и добри практики за подкрепа и работа със семейства. Проектът е съфинансиран по  програма Еразъм+ на ЕС.

Темата на първото работно посещение беше „Съвместяване на семеен и професионален живот и участие на семействата в планиране на мерки“. Срещата на партньорите се проведе във Фрайбург, Германия от 28 до 30 ноември. По покана на Фондация Лале в срещата се включи и Радостина Антонова от Ноу Хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ.

Яна Херцберг от BAG Familienbildung und Beratung e. V., Берлин, представи проект "Шансовете за родители", чиято цел е да подобри благосъстоянието на семействата и да намали неравенството, риска от бедност и социално изключване чрез превантивните ефекти на семейното възпитание. В рамките на тази федерална програма специалисти от цялата страна получават по-нататъшно обучение по темата за  образованre за родители и семейства. То се основава на професионално тествана учебна програма, специално пригодена за нуждите на семействата, която предлага услугата на така наречените "Приятели на родители", като подкрепа за родителите.

Проф. д-р Дьорте Велтциен, Заместник декан по научната дейност към Протестантския Университет за приложни науки във Фрайбург говори по темата за резилиънс. Тя представи работата на управлявана от тях приобщаваща детска градина, която е в непосредствена близост до Център за настаняване на лица, търсещи убежище. Деца, които никога досега не са били в детска градина могат да отидат там, заедно със своите родители. Деца със синдром на Даун също са включени в групите. Водещата идея е да се даде време и място за игра и изграждане на взаимоотношения между деца, родители и персонал. Чрез работата си колегите подчертават и колко е важна ролята на всеки един човек, работещ професионално с деца.

Ута Ройтер от Отдел "Дневни центрове стават Семейни центрове", ръководител на проекта и обучител в Das Diakonische Werk der Evang. Landeskirche in Baden e.V., Карлсруе, разказа, че създаването на контакти е най-важната част от работата на Семейния център. Институциите никога няма да могат да поемат грижата и отговорността за децата. Най-важните хора за едно дете са неговите родители. Когато говорим с хората и ги питаме хората какво искат, какво очакват, от какво имат нужда - това е участие. „Не търсете само нуждите! Хората искат да си говорят, да се срещат помежду си, да пият кафе, да правят нещо заедно. Неформалните мрежи, които те създават така, са много важни и полезни, а вие трябва просто да им осигурите пространство и подкрепа за това.“ сподели с нас Ута Ройтер.

Уте Фабахер, ръководител на Семеен център в Карлсруе разказа за техния център, в който детската градина е на едно място с дома за възрастни хора. Сред регулярните им дейности е готвенето – няколко пъти в месеца възрастните хора от дома, децата от детската градина и техните родители се събират заедно да готвят. Приготвят например 30 торти и на следващия ден всички жители от града са поканени в Центъра на торта, кафе и разговори. В Центъра отбелязват и Деня на бащата чрез различни дейности за всички бащи от общността, а отделно по няколко пъти в месеца организират специални съботи или вечери за децата и татковците. Те излизат заедно, ходят на кратки екскурзии заедно и т.н. Организират дейности и за хората от бежанския център -  разговори, игри, пиене на кафе, пеене, свирене на барабани, концерти, срещи по женски, чайна и т.н.

Първият ден завърши със семинар фасилитиран от Кристоф Хинске от Германския институт за стратегическа яснота, консултант на Световна банка и големи фондации в Северна Америка. Семинарът беше посветен на изследването на социалното въздействие, глобалното управление на промяната, системната динамика, споделените намерения и несъзнателните компетенции. Коментирахме също въздействието от устойчивостта на социалните мрежи, инвестициите, предизвикващи въздействие и системното моделиране.

На следващия ден посетихме Семейния център в Лаухринген, където управляващият директор Андреас Хардер и хора от местния екип представиха подробно работата на центъра, който предлага различни дейности, социални услуги и кафене за деца, младежи, възрастни и всички от околността.

Колегите от Германия представиха в детайли концепцията и работата на т.нар. Семейни центрове. В немското законодателство няма задължително определение или специфична организационна форма за Семеен център, тъй като всяка федерална провинция е свободна да зададе свои собствени критерии и стандарти според конкретните нужди на хората по места. Все пак идеята на Семейния център е да предоставя подкрепа на всички деца, семейства, младежи и възрастни хора в даден квартал или населено място. Неговата функция е да подпомага децата и семействата да развият своя собствен потенциал и самостоятелност,  да предлага възможности за качествен живот и да популяризира образователните възможности и за млади, и за възрастни хора там, където те живеят. Основните ценности, които се спазват във всички центрове са култура на отворените врати, топло посрещане, предразполагаща и включваща среда;  доверие, уважение и приемане на всеки новодошъл; взаимен интерес и равнопоставеност. В Германия се прилагат четири основни различни модели на работа на семейни центрове.

Модел „Всичко под един покрив“ – в него една организация управлява център с достатъчно голямо пространство, в което се предлагат множество различни услуги, повечето от които са универсални, насочени към всички деца и семейства от квартала или населеното място. Това може да бъдат грижи за малки деца, социални услуги, консултиране, обучения, продължаващо образование, подкрепа за намиране на работа, културни дейности, квартални срещи, сбирки на кафе, по време на които се ремонтират различни предмети от бита или се обменя опит по различни теми - готвене, шиене, език и т.н., свободни разговори на чаша кафе, групи за взаимопомощ, превенция на здравни проблеми, здравословен начин на живот и множество други дейности, избрани и планирани от самите хора в квартала.

Модел „Пилот“ е сред най-често срещаните. В него няколко организации от квартала се кооперират по между си на различни нива, като всяка от тях отговаря за определена своя програма /или програми/. Например детска градина отваря и Семеен център, като за целта работи в партньорство с множество други организации и институции като взаимно си насочват деца и семейства – например към социални услуги, библиотеки, спортни клубове, здравни центрове, обучителни центрове, консултативни центрове.

Модел „Галерия“ е смесица между първите два модела. По-голямата част от услугите се предоставят в даден дневен център или в близък комплекс на различни институции. Организациите тук са в доста тясно партньорство по между си - всяка отговаря за собствените си програми, но използват и споделят общи помещения, стаи за срещи и всевъзможни други ресурси. Семейният център служи като информационно и координиращо място за всички налични наоколо услуги.

Модел „Мрежа“ – различни институции и организации, които работят в непосредствена близост, заедно кандидатстват за финансиране и получават общ грант. Сътрудничат си на базата на сключени договори, като всяка от тях си има собствена мрежа, която само частично се припокрива с тази на останалите. Идеята е взаимно да се допълват и разширяват набора от предлагани услуги и възможности.

Домакините на срещата ни представиха накратко и ни предоставиха копия от редица документи и политики включително:

„Време за семейството. Политиката за време на семейството като възможност за устойчива семейна политика.“ Осми доклад на Федералното Министерство за семействата, възрастните хора, жените и младежта;

„Начини за участие на младите хора и техния ангажимент като доброволци“, Федерално Министерство за семействата, възрастните хора, жените и младежта;

„Партньорство за гъвкав родителски отпуск“, Федерално Министерство за семействата, възрастните хора, жените и младежта;

„Където хората от всички възрасти се срещат. Програма за действие за мулти-поколенчески центрове II.“ Федерално Министерство за семействата, възрастните хора, жените и младежта;

„Закон за закрила на младите хора“;

„Идеални работници и идеални родители. Норми за работно време и приемане на почасово работно време и родителски отпуск на работното място в Германия.“Работен документ на Институт за Икономически и социални изследвания;

„Идеалът за образователни партньорства“, Фондация Бертелсман.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни