Работно посещение с домакинството на партньорска организация Udruga Breza в Хърватска в рамките на проект ЕФФЕКТИ, 21 - 24 април 2018
25.04.2018
Екипът на Фондация Лале покани колеги от България на посещение в Осиек, Хърватска за обмяна на практики за работа с деца, младежи и семейства в общността.

През април екипът на Фондация Лале покани колеги от Сдружение Деца и юноши и Рийчаут.БГ да се включат в работно посещение в Осиек в Хърватска, където наша партньорска организация Udruga Breza развива няколко проекта за деца и младежи в общността.

Първият ден беше наистина интензивен с презентации на домакинстващата организация и техните партньори в Осиек. Научихме за различни примери на интервенция за деца и младежи в общността в случаи, когато превенцията не работи в Хърватска, включително работата на Udruga Breza, подхода за ранна интервенция на DOKKICA – Детска Креативна къща, работата на мобилните екипи за приемна грижа на център Center IZVOR. Следваха примери за интервенция за семейства, деца и младежи в общността от Германия, Великобритания, Швеция и България. Мариана Тотева-Писарска и Кристина Гологанова представиха дейностите на своите организации в София. В късния следобед посетихме Социално терапевтичната общност Breza за деца и млади хора с проблеми в поведението. В края на деня прекарахме време в Центъра за предоставяне на услуги в общността “Klasje”, Osijek.

Вторият ден започна с интересно посещение в DOKKICA – Детска Креативна къща, където научихме за тяхната местна публична кампания за включване на бащите в живота на децата.

Веднага след това посещение всички се включихме в националната конференция ЕФФЕКТИ. Участващите партньори от Германия - Das Diakonische Werk der Evangelischen Landeskirche от Баден, Великобритания – Евертон детска ясла и семеен център и Швеция - Харо, представиха своите дейности и нови инициативи.  Презентацията на Фондация Лале беше за развитието на модела фамилна групова конференция в България.

Опит от работа в Хърватска споделиха Сдружение Децата на първо място, Детска Креативна къща DOKKICA; Сдружение BELL на деца и младежи с увреждания, Сдружение Breza; Център за предоставяне на услуги в общността “Klasje”, център Izvor (мобилни екипи за приемна грижа); Център за изчезнали и експлоатирани деца и Социален рехабилитационен център Осиек.

Посещението бе част от дейностите по проект ЕФФЕКТИ , който се реализира със съфинансиране по програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни