Всяко семейство е различно, всяко семейство е важно!
21.10.2023
Среща на Административния съвет на COFACE и експертна среща за разнообразието на семейства

Членовете на COFACE се събрахме на живо в Мадрид, за да говорим за разнообразните нужди на семействата в Европа и възможните действия и решения. Административният съвет на мрежата обсъди членството, комуникационната стратегия, позицията ни за енергийна бедност и действия във връзка с престоящите избори за Европейски парламент през 2024.

Политиките и системите за подкрепа на семейства повече от всякога трябва е нужно да бъдат включващи, гъвкави, свързани и допълващи се, за да могат семействата да са устойчиви на вътрешни и външни сътресения. На 17 октомври активно се включихме в Европейска експертна среща за разнообразие на семейства, съ-организирана от COFACE Families Europe и испанската UNAF. Целта ни беше да обменим опит между различните държави, да идентифицираме пропуски в политиките и разгледаме възможни адаптации за включващи системи за социална закрила. Започвахме с политики и услуги за подкрепа в Испания. Научихме за закрилата за различните семейства и основни развития в последните години. Панелът завърши с отворена дискусия с организациите на семейства от Испания. Продължихме с представяния и дискусия за широкия Европейски контекст и преглед на правата на семействата към днешна дата. Говорихме за социалните / семейни права в Европейски съюз – Директивата за баланс между работа и личен живот, предложението за признаване на родителството и състоянието на семейните политики в Европа през изследвания в пет страни.

През последния ден се насочихме към сърцевината на креативността и ангажимента на членовете на COFACE към споделяне и учене през границите на страните с ползването на Design Thinking. Тези сесии породиха реална емпатия и дадоха възможност на участниците да разгледат сложни проблеми и отчетат разнообразни гледни точки в рамките на съвместната работа по теми.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни