По повод 30 години Конвенция на ООН за правата на детето
19.09.2019
Инициатива на Европейска мрежа за Фамилни групови конференции за упражняване правата на детето чрез организирана подкрепа на социалната му мрежа

През ноември тази година ще отбележим 30 години от приемането на Конвенцията за правата на детето. Тя е приета от Общото събрание на ООН на 20 ноември  1989 г. Ратифицирана е от България с решение на Великото народно събрание на 11 април и влиза в сила на 3 юли 1991 г. 

През същата 1989 година в Нова Зеландия е приет Закон за децата, младите хора и техните семейства. Основен фокус в този закон е значението на поддържането и укрепването на отношенията между децата, младите хора и тяхната по-широка мрежа от семейство и приятели. Фамилната групова конференция (ФГК) е механизмът, който предлага структурирана среда за осигуряване на тази най-важна за децата и младежите подкрепа.

Европейската мрежа за Фамилни групови конференции изпрати отворено писмо до членовете на Комитета по правата на детето по този двоен повод. Фондация Лале е активен член на мрежата от 2011 година. Ние се обръщаме с послание към държавни и неправителствени организации с апел да разгледат инициативата за подобряване на прилагането на правата на децата, която се основава на солиден опит на десетки организации в Европа.  Ние знаем от практиката си, че дори в случаи, когато предстои или вече има намеса на държавата в живота на едно дете, мрежата на разширеното семейство допринася с уникална експертиза по случая.

Настоятелно призоваваме правителствени и неправителствени организации да подобрят разбирането и чувствителността за оценяване на заплахата от (институционална) намеса в живота на децата и семействата. Нашият апел е да се търсят  начини за отчитане, подкрепа и използване на ресурсите на семействата.

Моделът фамилна групова конференция се прилага с успех в България от няколко години. Резултатите от проведените стотици семейни срещи потвърждават изводите от научни изследвания – децата и семейства се чувстват чути, децата и семейството остават свързани, децата разчитат на дългосрочна подкрепа от семейната мрежа дори и в случаи на много сериозни проблеми. Членовете на семейството и неговата мрежа осъзнават своята основна роля при вземането на решения за собствения им живот. Непредполагани ресурси се оказват налични. Сътрудничеството между семействата и професионалистите се подобрява. Семейната група упражнява правото си на вземане на решения и носене на отговорност. Това е модел на поведение и демокрация, които започват от дома.

Правата на децата трябва да започват и се прилагат в семейството!

Фамилната групова конференция е изключителен инструмент за това.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни