Среща на Административния съвет на платформа AGE
17.10.2022
Международният ден на възрастните хора насочи внимание към издръжливостта и приноса на възрастните жени

Международният ден на възрастните хора тази година бе посветен на „Издръжливостта на възрастните хора в променящия се свят“ с фокус върху възрастните жени. Този специален фокус подчертава ролята на възрастните жени за устойчивостта на нашите обществата и особено в сектора на предоставяне на грижи. Роля, която за жалост често не е призната, ценена и подкрепена.

Приносът и специалната роля на възрастните жени бяха изрично изтъкнати на срещата на Съвета на Европейска платформа AGE. Това беше първата среща на живо в последните 3 години. Проведе се в Брюксел на 12 и 13 октомври. Представители на организации, които работят с и за възрастни хора в страните в Европа, се събраха за да обсъдят актуални събития и документи като Европейската стратегия за грижи, декларациите от срещата MIPАA20 и други.

Световният ден на ментално здраве, който беше отбелязан на 10 октомври, бе повод да отправим апел за разбиране на менталното здраве като съществена част от активната късна възраст в добро здраве. Проблеми с менталното здраве се отразяват върху физическото здраве, емоционалното и социално добруване и качеството на живот но хората.

Говорихме за предстоящата годишна конференция на AGE Европа, която се грижи, е Европа, която овластява. Тя ще се проведе през ноември онлайн под патронажа на Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз.

Разнообразни инициативи за социално и дигитално включване на възрастни хора бяха представени и обсъдени през двата дни.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни