Учене през целия живот: Внасяне на семейната перспектива в сферата на образованието
01.05.2024
Учене през целия живот на семействата

С колегите от Административния съвет на COFACE Families Europe проведохме пролетната си сесия в Дъблин в средата на април. Тя бе последвана от европейска експертна среща по темата за семействата и ученето през целия живот в Дома на Европа в Дъблин. Събитието беше организирано от COFACE Families Europe и Irish Countrywomen's Association. Срещата събра лектори от неправителствени организации, създатели на политики и изследователи от Ирландия и Европа, с цел проправяне на път към ориентирани към семейството системи за образование и учене. Тя бе възможност да се обсъдят връзките между образование и социални права; да се обърне внимание на разнообразието от образователни подходи, представени от специалисти, работещи със семейства в различни държави от ЕС; да се сподели техният поглед върху разработването на учебни материали от-със-за семейства и се изградят партньорства с ключови страни в областта на образованието на национално и европейско равнище.  В последния ден имахме среща за обмяна на опит с ирландски семейни организации - One Family, Treoir, Care Alliance IrelandIrish Countrywomen’s Association.

От обучение и умения се нуждаят както семействата, така и специалистите, които ги подкрепят, особено по време на ключови житейски промени. Това може да са преходи  в ранното детство, юношеството и младостта, както и по-късно в живота с навлизането в третата възраст. В зависимост от съответната житейска ситуация образователните услуги и потребности могат да включват семинари за родители, услуги на професионални центрове в общността, повишаване на квалификацията, възможности за обучение от връстници.

Ученето през целия живот (включващо формално, неформално и самостоятелно учене), играе жизненоважна роля в споделената отговорност за образованието между семействата и професионалистите. То овластява семействата, като насърчава непрекъснатото образование и личностно израстване през целия живот, насърчава сътрудничество за обмен на знания между семейства и общности. Ученето през целия живот отчита стойността на предходното учене в семействата, като преодолява разликата между опита и формалното образование. С гъвкави и индивидуални подходи семействата могат да се включат в образованието според своите интереси и стилове.

Неформалното учене се осъществява извън формалната среда за учене, но в рамките на някаква организационна рамка. То възниква в резултат на съзнателното решение на учащия да овладее определена дейност, умение или област на знанието и следователно е резултат от целенасочени усилия.

Ученето през целия живот на семействата и специалистите, работещи със семейства, може да подпомогне повишаването и преквалификацията за стимулиране на включващо общество, социална промяна и повишаване на устойчивостта в условията на съществени промени (цифрови, демографски, климатични). Време е образованието и ученето през целия живот да се отворят, да бъдат по-включващи по отношение на възраст, увреждания, мигрантски произход и семейства, като целта е трансформация на образованието и пълноценно включване на темата за уменията на семействата в политиките и програмите за финансиране на национално равнище и на равнище ЕС.

При разглеждане на тежестта на образованието върху семействата от решаващо значение е включването на съответните организации, работещи с и подкрепящи семейства, и доставчици на услуги в по-нататъшното развитие на образователната система. Тези организации работят за справедлив достъп до образование, познават последствията от разчитане единствено на семействата и насърчават политики за справедливост в образованието, като ги прилагат на практика. Сътрудничеството с тях дава на правителствата възможност за разработване на по-приобщаващи образователни политики, които отчитат разнообразните нужди на семействата и насърчават справедлива образователна система.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни