Дейности и услуги в общността, предоставяни от доброволци
30.04.2007
Доброволчеството в различните си форми е белег на развитите общества. Мотивирането и включването на доброволци в различни социални дейности е сериозен ресурс, чието професионално използване води до съществен социален ефект. През последните години Фондация Лале е подкрепила значителен брой проекти на граждански организации, които се основават на доброволчески дейности и насърчават доброволчеството в полза на обществото.

На 27- 28 април в София се проведе работна среща на тема “Дейности и услуги в общността, предоставяни от доброволци”. Желание за участие заявиха повече от 50 организации от цялата страна. В срещата участваха представители на 26 неправителствени организации от Ловеч, Пловдив, Благоевград, Габрово, Плевен, Горна Оряховица, Силистра, Бургас, Дупница, Хасково, Шумен, Видин, София и др., както и представители на Българския център за нестопанско право и Агенцията за социално подпомагане.

 

В хода на срещата бяха представени различни форми на работа и участие на доброволци в предоставянето на подкрепа, социални и административни услуги. Дейностите включват наставничество и менторство на деца, живеещи в институции, деца в риск или със специални нужди; подпомагане на възрастни хора или хора със затруднения в практически битови дейности; информационни и административни услуги; грижи по домовете; доставяне на книги, организиране на разнообразни кампании, тържества, чествания и събития; наблюдение работата на полицията, работа с хора със зависимости. Сред доброволците има деца и младежи; студенти; бивши бенефициенти на организацията; родители и членове на семейството; работещи или активни възрастни хора. Някои от тях са професионалисти или са специално обучени да предоставят конкретна подкрепа в дадената област, други се включват в общи дейности и събития. В някои случаи доброволците работят директно с конкретна група от хора, в други – помагат в организацията и администрацията на дейностите. Като основни теми на дискусията се оформиха въпросите за набиране, обучение, мотивиране, супервизия, управление и рационално използване на доброволците, стандарти за работа на доброволци, регламентиране на отношенията НПО-доброволец – целева група, професионализъм в дейността на доброволците. Горните теми бяха разгледани от позицията, че доброволците не молят и не искат за себе си – те предлагат помощ, професионална подкрепа и услуги.

 Сътрудничеството с местните власти и различни други организации беше единодушно посочено като много важно за устойчивостта и ефективността на работата. Посочени бяха добри примери на споразумения с общини, болници и други местни партньорски организации, които предоставят помещения и зали за работа, транспорт за доброволците и др. Представени бяха и случаи на фондове, създадени от общини с цел съфинансиране на дейности на НПО и особено дейности, реализирани с участието на доброволци.

През втория ден участниците в срещата обсъдиха различни възможности за сътрудничество и споделяне на опит като периодична обмяна на материали и информация, посещения, срещи и обучения, национална конференция и др. Списък на организациите с кратко представяне на дейността им е представен по-долу. Всяка организация, която желае да бъде включена в този списък и да участва в следващи работни срещи и обмяна на опит, е поканена да попълни кратка информационна справка и да я изпрати на електронен info@tulipfoundation.net или пощенски адрес Фондация Лале, ул. Парчевич 15, ап.7, София 1000.

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни