Първа Борса на проекти и идеи в Търговище, 13 декември 2011 г.
15.12.2011
Първата борса на проекти и идеи в Търговище се проведе на 13 декември в Ритуалната зала на Читалище „Напредък – 1864” с подкрепата на Търговско – промишлената палата в Търговище, Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Община Търговище и Клуба на нестопанските организации.

По традиция единственото правило и на борсата в Търговище бе, че е забранено да се говори за пари. След около час динамични разговори и обмяна на контакти Мария Петкова, Директор на Фондация Лале, закри събитието като обяви резултатите. Сключени бяха общо 37 сделки, които ако трябва финансово да се остойностят, ще надхвърлят 12 300 лв. Допълнително бяха уговорени значителен брой срещи за обсъждане на конкретни възможности за сътрудничество в близките дни.

Някои от сделките на борсата в Търговище:

  • Хотел Тера Европа ще предостави зали за обучения и събития на местния Център за работа с доброволци, а той в замяна ще осигури доброволци за различни инициативи и хепънинги.

  • Фирма Електроника ще предостави достъп до интернет и поддръжка на компютрите на Сдружение „Светлина за нас”, което от своя страна ще помогне на фирмата за разработването на проекти по европейските фондове.

  • БКС – Търговище, СМУ Стрем и Лира ООД са трите фирми, подписали най-много сделки на борсата. Местният Център за работа с доброволци към Клуба на нестопанските организации сключи най-много сделки от страна на неправителствените организации.

Статии в медиите: Радио „Фокус”-ШуменТарго медияКапитал Кариери.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни