Първа Борса на проекти и идеи във Варна, 12 декември 2011
14.12.2011
Първата борса на проекти и идеи във Варна се проведе вечерта на 12 декември в арт-салона на Радио Варна.

Началото на борсата постави зам. кметът на община Варна Коста Базитов, който удари традиционния гонг, предоставен безвъмездно от Варненската филхармония. След един час на срещи, запознанства, обмяна на информация и контакти между десетките представители на местния бизнес и граждански организации бяха сключени 32 сделки за стоки, материали, услуги и доброволен труд, които ако трябва финансово да се остойностят, ще надхвърлят 67 800 лв. Допълнително бяха уговорени значителен брой срещи за обсъждане на конкретни възможности за сътрудничество.

Борсата във Върна беше организирана на доброволни начала с участието на различни организации, като особено активни бяха Сдружение „Гаврош”, Фондация „Карин дом” и Сдружение „Белослава”. Борсата се реализира с подкрепата на Варненската търговско - индустриална камара, Дирекция „Младежки дейности и спорт” към община Варна, Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Радио Варна.

Някои от сделките осъществени на първата Борса във Варна:

  • Фирма „Б и М” ООД Варна ще предоставя периодично на Сдружение на лица с умствени затруднения топла храна, възможност да трудов стаж за хората, с които сдружението работи, както и съдействие при организиране на рекламни и информационни кампании. Сдружението ще предоставя на фирмата зала за провеждане на различни събития, ще разпространява рекламни материали, ще поддържа градинските площи на фирмата.

  • Фирма „Поликонтакт” ще консултира, обучава и съдейства за намиране на работа на младежи от ромски произход, с които работи Сдружение „Съучастие”. Сдружението ще осигури доброволен труд при нужда и ще извърши безплатни анонимни прегледи на служители с мобилен кабинет на място за ХИВ, СПИН, Хепатит В и С и др.

От страна на бизнеса най-много сделки сключиха две фирми „Поликонтакт” ООД и „Франга” ООД, а от гражданските организации - Сдружение „Гаврош” и Дневен център „Ривиера”.

В края на вечерта водещата Валерия Василева, журналист в Радио Варна, покани част от участниците да споделят впечатленията си от събитието. Всички те изразиха задоволство и желание за участие в следваща борса.

Отразяване в медиите: Варна 24Капитал Кариери.

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни