Първа „Борса на проекти и идеи” в София, 30 ноември 2011 г.
02.12.2011
След реализирането на няколко успешни борси в Плевен, Пловдив, Пазарджик и Русе, Фондация Лале продължи с въвеждането на този иновативен модел за сътрудничество между бизнеса и гражданските организации и в София

Първата Борса на проекти и идеи в София се проведе на 30 ноември 2011 г. в централното фоайе на СУ „Климент Охридски”, с подкрепата на най-стария университет в България, Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа, Бизнес Парк София, Застрахователно дружество Интерамерикан, винарска изба Bessa Valley, Best Food и с медийната подкрепа на вестник Капитал.

Борсата бе организирана изцяло на доброволни начала и с активното участие на много хора от граждански и бизнес организации и медии. Много от участниците се включиха според възможностите си с информация, труд, материали. Гражданските организации преминаха през цикъл от обучения за ефективно и взаимноизгодно сътрудничество с бизнеса. От страна на бизнеса бяха привлечени посланици на Борсата, които повярваха в идеята и разпространиха информация и покани до колеги и партньори.

Ива Рудникова, главен редактор на Капитал Light, беше водещата и един от доброволците на борсата. Тя откри събитието и покани Венислав Йотов, Управител на Чартис Юръп С.А. България и член на Управителния съвет на Фондация Лале, да даде символично начало като удари традиционния за борсата гонг.

Както винаги, на Борсата имаше едно единственото правило - че не се търсеха и не се предлагаха пари. Десетки представители на стопански и нестопански организации прекараха около час в интензивни запознанства, разговори, обмяна на идеи и уговорки за срещи. Посредниците Георги Генчев от Фондация Програмен и аналитичен център за европейско право и Мариян Иванов от Интерамерикан улесняваха и насърчаваха контактите. Като счетоводител на борсата Борислав Асенов от BM Consulting преглеждаше и остойностяваше подписаните сделки.

В края на събитието Мария Петкова, директор на Фондация Лале, отчете резултатите - за около час бяха сключени 40 сделки, които ако трябва финансово да се остойностят, ще надхвърлят 75 хиляди лева. Извън формално сключените сделки бяха уговорени още десетки срещи за допълнително уточняване на възможности и детайли за бъдещи партньорства. 

Някои от сделките осъществени на първата Борса в София:

  • CISCO Systems България ще предостави компютърни конфигурации на Българско дружество за защита на птиците, а дружеството от своя страна ще организира за служителите на компанията тийм билдинг - наблюдение на птици, с професионална техника и водач.

  • PR агенция United Partners и Фондация Екообщност ще обменят контакти на потенциални партньори и за двете страни, информация за бъдещи съвместни проекти в областта на корпоративната социална отговорност. Ще организират и съвместен „зелен тийм билдинг” за служителите си.

  • GB Services ще предостави детски книги на Фондация „Здраве и социално развитие”, чиито мобилен екип ще извърши на място безплатни и анонимни тестове за ХИВ, СПИН, Хепатит В и С и др. за служителите на фирмата.

  • Софарма ще предостави еднократно лекарства на Фондация „Здраве и социално развитие”, а фондацията ще организира празник за деца на служители на компанията.

  • Овергаз предлага на Сдружението на младите психолози в България “4-ти Април” офис и зала за ползване при необходимост. Сдружението ще предостави кариерно консултиране на компанията.

Две бизнес организации сключиха най-голям и равен брой сделки – Алфа Финанс и GB Services. От страна на гражданския сектор най-много сделки подписа Фондация Екообщност.

След София борси на проекти и идеи предстоят във Варна на 12 декември, в Търговище на 13 декември и в Стара Загора през месец януари 2012 година.

Статия в Капитал Кариери.

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни