„Борса на проекти и идеи” се проведе с голям успех в Русе на 29 юни 2011 г .
30.06.2011
Първата борса в Русе се проведе на 29 юни в залите на Русенска художествена галерия с подкрепата на Русенска – търговско индустриална камара, Община Русе, Застрахователно дружество Interamerican - клон Русе, винарска изба „Райнов и синове”.

Борсата бе организирана изцяло на доброволни начала и с активното участие на много хора и организации от различни сектори – местна власт, нестопански и стопански сектор. Много от участниците се включиха според възможностите си с информация, труд, материали. Гражданските организации, които участваха, преминаха през цикъл от обучения за ефективно и взаимноизгодно сътрудничество с бизнеса. От страна на бизнеса бяха привлечени посланици на Борсата, които повярваха в идеята и я подкрепиха като разпространиха информация и покани до колеги и партньори. Особено активни в подготовката бяха Център „Надя” и Фондация „Трета възраст”. Борсата се проведе в рамките на проект, реализиран с финансовата подкрепа на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Официален гост на събитието бе зам. областният управител на Русе Петър Даскалов, който поздрави участниците с реализацията на иновативната идея. Милен Добрев, Изпълнителен директор на Русенска Търговско индустриална камара, даде символично начало на борсата с удар на гонга, специално предоставен от Русенска филхармония.

Както на всяка борса на проекти и идеи, единственото правило бе, че не се търсеха и не се предлагаха пари. Десетки представители на стопански и нестопански организации прекараха около час в интересни и интензивни запознанства, разговори и уговорки. Водещият на борсата Илия Деведжиев допринесе за динамиката на събитието. В края на борсата Мария Петкова, директор на Фондация Лале, отчете резултатите - 41 сключени сделки на обща стойност повече от 25 хиляди лева. Извън формално сключените сделки бяха уговорени още десетки срещи за допълнително уточняване на възможности и детайли за бъдещи партньорства.

Някои от сделките осъществени на първата Борса в Русе включват:

  • Фирма „Ен ер джи Софт” ЕООД Русе ще изработи безвъзмездно софтуерна програма за организиране и управление на базите с данни с доброволци на Каритас Русе. Каритас ще предоставя на фирмата зали, с които разполага за събития, обучения и срещи.

  • Фирма „Кипарис” ООД – Русе ще предостави строителни материали за оформяне на двора на кризисния център за пострадали от домашно насилие към Център „Надя” Русе. В замяна центърът ще предоставя на фирмата специализирани юридически консултации.

  • Русенската Търговско индустриална камара ще предоставя на Фондация „Трета възраст” периодични преводачки услуги. В замяна фондацията ще помага на камарата с консултации по изготвяне на проекти за финансиране.

  • PR агенция „Ла мезон дю фльов” ЕООД Русе ще предостави безвъзмездно PR услуги за дейността на Русенска Асоциация на лица с интелектуални затруднения – РАЛИЗ, които от своя страна ще популяризират дейността на агенцията сред своите мрежи от контакти.

Две гражданските организации сключиха най-много и равен брой сделки – това са Каритас Русе и Фондация „Трета възраст”. От страна на бизнеса най-много сделки подписа Русенската Търговско индустриална камара. Планира се събитието да се провежда всяка година.

Статии във в. "Капитал" и в. "Дневник".

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни