Силата на семейството и общността
14.07.2021
Програма „Сигурен старт“ подкрепя родители и семейства за пълноценна грижа в ранното детство на децата им.

През този месец бяха официално открити три нови семейни центъра по програма Сигурен старт за децата в България. Подготвени местни екипи ежедневно работят с майки и семейства с малки деца.

Сдружение „Бъдеще за крепост“ работи по проект „Крепост на знания и умения “в едноименното село в община Димитровград, където майки от няколко общности намират интересни и полезни за децата им занимания. Целта на екипа е да създаде условия и осигури равни възможности за пълноценно ранно развитие на децата от 0 до 6 години в селото, чрез подпомагане на родителите (и всички лица, които полагат грижи за деца) да придобият знания и умения за пълноценна грижа за децата в първите най-важни години.

Екипът на Фондация „Здраве и социално развитие“ разширява дейността си в квартал на Кюстендил чрез проект “Сигурен старт в Кюстендил“. Групата за майки / родители с деца от 0 до 6 години е отворена всеки делничен ден от 9 до 13 часа в Център МИР. Опитният екип е подготвил различни регулярни допълнителни дейности, които съпътстват основната програма и стимулират позитивно родителство с грижа за децата от преди да се родят.

Дейностите в Семеен център "По-добре заедно" в Карлово, създаден от Сдружение „Младежки и граждански инициативи в Розовата долина“ по проект "Силата е в НАС (новите активни семейства)“, имат за цел развиване на капацитет у родителите и разширеното семейство на деца от 0 до 6 години в община Карлово. Центърът е отворен за всички родители с малки деца всеки делничен ден. Планирани са поредица срещи-беседи с гост-лектори и специалисти ранно детско развитие, логопеди, психолози, стоматолози, акушер-гинеколози и други специалисти. Изнесени срещи-беседи с родители във всички населени места на Община Карлово с приоритет обхващане на родители и деца от уязвими групи.

Проектите са финансирани и се изпълняват с продължаваща подкрепа от Фондация Лале в рамките на Програма Силата на семейството и общността.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни