Възрастни граждани призовават Европейския парламент за изграждане на Европа на всички възрасти, Брюксел, 8 декември 2014
08.12.2014
Заключителна конференция по проект „Активни възрастни граждани за Европа” в Европейския парламент на 8 декември 2014

 „Участието на възрастни хора във формирането на политиките на ЕС, които ги засягат, е най-ефективният начин за посрещане на техните настоящи и бъдещи нужди и предизвикателствата от демографските промени в Европа. Това е и най-подходящият отговор на нарастващата липса на доверие, пред което са изправени Европейските институции и политиците в момента.” - сподели Мариан Седмак, президент на Европейската платформа на възрастните хора AGE, на заключителната конференция по проект „Активни възрастни граждани за Европа” в Европейския парламент на 8 декември 2014. 

Подпомагането на възрастни европейски граждани да се ангажират в конструктивен диалог с членове на Европейския парламент за формиране на политическата програма на ЕС, е общата цел на проекта, координиран от Европейска платформа AGE и съфинансиран от програмата Европа за гражданите. От септември 2013 до декември 2014 в проекта участваха 10 партньори от 8 страни, за да дадат възможност на възрастни мъже и жени от 8 страни членки на ЕС да се включат в релевантни процеси на създаване на политики и в изборите за ЕП чрез организиране на семинари и обучения и разпространение на информационни материали, разработени в рамките на проекта „Активни възрастни граждани за Европа: ръководство към ЕС”. 

По повод на заключителната конференция Европейската платформа AGE и партньорите призоваха новоизбраните евродепутати да поемат своите отговорности за посрещане на демографските предизвикателства по демократичен начин чрез засилен диалог с възрастните граждани и гражданските организации. Европейската платформа на възрастните хора и партньорите по проекта приветстват  създаването на Групата за Активен живот н късна възраст и солидарност между поколенията  като инструмент за сътрудничество между членове на Европейския парламент за намиране на иновативни, устойчиви и справедливи решения на демографските промени. 

Представители на Фондация Лале участваха в конференцията като партньор в проекта, заедно с  Екатерина Димова, дългогодишен преподавател в СУ „Климент Охридски”, доброволец на Благотворително дружество „Донка Паприкова” и участник в различни програми за възрастни хора в Централна и Източна Европа от началото на 90 години. Тя сподели с присъстващите евродепутати и колеги позицията си на активен гражданин на Европа и радетел за общество на всички възрасти. 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни