Интерактивен семинар „За Европейски съюз приятелски към всички възрасти”, Брюксел, 9 декември 2011
12.12.2011
Европейската платформа AGE, CSR Европа и Европейската комисия организираха съвместно интерактивен семинар „За Европейски съюз, приятелски към всички възрасти чрез Enterprise 2020: Активен живот на възрастните хора в трудова заетост и продукти и услуги” в подкрепа на Европейската година на Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията 2012. Семинарът се проведе на 9 декември в GDF Suez в Брюксел.

                   

Етиен Давиньон, президент на CSR Европа, говори за активния живот на възрастните хора като приоритет на бизнеса. Ан-Софи Парон, генерален секретар на Европейска платформа AGE, представи “Активния живот през очите на активно живеещите възрастни хора”.

Ласло Андор, Европейски комисар за Трудова заетост, социални въпроси и включване сподели позицията си за „Европейска година 2012 и бизнеса”. Европейският парламент беше представен от Ламберт ван Нистелрой, който говори за „Подкрепата на парламента за Европейската година 2012 на Активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията”.

Семинарът представляваше форум за споделяне на позицията на бизнеса и интерактивни дискусии между представители на значителен брой компании, организации за Корпоративна социална отговорност, европейски и граждански организации и Европейската комисия. В края на семинара участниците се обединиха около двадесет конкретни предложения, които ще допринесат за успешното реализиране на Европейската година 2012. Мария Петкова, директор на Фондация Лале, беше активен участник семинара. 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни