Проект на месец Февруари 2007 г. - Дневен Център за рехабилитация и ресоциализация на зависими, София
28.02.2007
Сдружение Борба с епидемичните болести и наркоманиите

Дневен Център „Солидарност” съществува в София от 2003 г. Целта е да информира и консултира зависими младежи и техните семейства и близки, да ги мотивира и ориентира към лечение и рехабилитация, да ги приема в рехабилитационната програма на дневен център “Солидарност” с крайна цел автономност и социална реинтеграция.

Програмата на „Солидарност” се основава на модела на терапевтичните общности, който е адаптиран към условията на дневен център. Тя функционира с методическата помощ и супервизията на терапевтична общност Тремполин, Белгия. Участниците в програмата идват всеки ден в 9 и си тръгват в 17 часа. Центърът е модел на „отворена нерезидентска програма”. Услугите в Дневния Център могат да бъдат разделени условно на 2 категории: извънрехабилитационни и рехабилитационни. Първите включват информационно-консултативна и мотивационна работа в Информационния център “Посланици на Надеждата”, открит през месец юни 2006 г. В него се работи със зависими младежи, както пълнолетни, така и непълнолетни и с техните семейства и близки. Програмата е социално ориентирана и ние даваме равна възможност на хора от различни социални прослойки да участват в нея.

Рехабилитационната програма има две насоки – педагогическа работа в ателиета (кухня, хигиена, креативност, спорт и социални умения, градина) и терапевтична работа в групи. Двете насоки са взаимосвързани, работата в ателиетата имитира сферите от социума и представлява истинско училище за живот, като същевременно интеракциите в ателиетата дават възможност за работа в терапевтичните групи. В резултат се постига социална реинтеграция на хората, направили избор да се откажат от наркотиците. Програмата обхваща момичета и момчета, навършили пълнолетие, независимо от тяхното образование, също и техните родители и близки, за които има специално изградена служба за работа с родители. Съществува и група за работещи, нуждаещи се от подкрепа и взаимопомощ, участвали в нашата или други рехабилитационни програми.

През 2006 г. работихме общо с 86 души в различен формат. Хората, които са с престой най-малко 6 месеца в програмата са стабилни и са ресоциализирани – имат работа, не употребяват ПАВ, подобрени са семейните взаимоотношения, нямат висящи дела и криминални прояви, стабилизирано е здравословното им състояние, имат здрава междуличностна среда. Програмата на Дневен Център “Солидарност” е дългосрочна. За 2007 г. се предвижда развитие на програмата за ресоциализация и обособяването на специална служба за работа с ресоциализиращи се младежи. Екипът е мотивиран да продължи работата си. „Солидарност” е партньор на Тремполин в европейскипилотен проект по мобилност Леонардо „European companionship in education, training by travel”.

За да въвлечем обществото в проекта, ние включваме и доброволци, които подпомагат комуникационната кампания и участват в различни инициативи. Гордеем се, че инициативата ни „Посланици на надеждата” беше подкрепена и в Белгия. Като част от нея направихме две благотворителни изложби, като първата е с помощта и участието на Région Wallonne – валонското правителство. Благодарим на художника Николай Русев, който дари част приходите от изложбата на нашия център.

Основните партньори в нашата работа със зависими са Превантивно-информационен център по въпросите на наркоманиите - София, фондация Инициатива за Здраве, ДПБЛНА – Сухдол и ДПБЛНА «Д-р Георги Кисьов» - Раднево.

Бул. Г.М. Димитров 14 офис 123
София 1797
Тел. 9630717
Тел./факс: 9711096
elena@solidarnost-bg.org
info@solidarnost-bg.org
Solidarnost_bg@abv.bg
www.solidarnost-bg.org

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни