Проект на месец Май 2007 г. - Информационните технологии – равен шанс в малкото село, село Лиляче, общ. Враца
31.05.2007
Читалище „Просвета-1927”, село Лиляче, община Враца

Целта на проекта е да създаде условия за равнопоставеност и преодоляване на информационната и социална изолираност на децата и младежите в селото и да предостави нови услуги за хората от общността.

В читалището беше изграден Център за социални дейности и услуги с две зали: „Учебно-творческа” и „Обслужваща”. Първата е оборудвана с компютри, принтер, скенер и ксерокс за работа на деца, ученици, младежи, социално слаби и пенсионери с компютри и с Интернет. По време на проекта бяха обучени 64 деца и 20 души от общността за работа с информационните технологии. Планираме да продължим тази дейност и в бъдещето. Обслужващата зала е оборудвана с компютър и ксерокс - собствен принос на читалището - за административни и информационни услуги на гражданите. Изградена е база данни в помощ на административното обслужване на хората: полезна бизнесинформация, нормативни документи и актове, отговорни лица и други. Предлагат се услуги за попълване на документи и формуляри, молби, декларации, изработка на покани и некролози, набиране на текстове и други. Съставен е Наръчник на услугите за населението.

За изпълнение на дейностите по проекта привлякохме много доброволци - служители от кметството, читалищни дейци, местното училище. Те участваха в ремонтните работи, монтирането на техниката, изграждането на база данни за административните услуги и други.

В хода на проекта създадохме нови партньорства с местните институции – община Враца, регионалната дирекция за социално подпомагане Враца, кметство Лиляче, училище «Св.Св.Кирил и Методий». Вярваме се, че сътрудничеството ни ще продължи й в бъдеще.

Читалище”Просвета-1927”
ул.”Кирил и Методий” 1
село Лиляче3051
община Враца 
samodeezbg@abv.bg

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни