Проект н а месец Април 2007 г. - Дневен център за възрастни хора в Елин Пелин
30.04.2007
Фондация Приобщаване, Елин Пелин

Идеята за създаване на Дневен център за възрастни хора не се роди спонтанно, а е резултат от извършване на оценка на потребностите на възрастните хора, от съвместните усилия на екип от фондация „Приобщаване” и местната власт за повишаване качеството на живот на хората от третата възраст.

Бездействието, прието като „привилегия” на пенсионната възраст, силно намалява обществената значимост и създава чувство за малоценност в обществото и семейството, превръща този период в отключващ момент за бързото развитие на старостта при отсъствие на разумни програми, които да запълнят това време от живота на човека с творчество и оптимизъм.

Целта на проекта е да се преодолее социалната изолация на хората от третата възраст, да бъдат обединени и организирани в дейности, да се осмисли свободното им време, да участватв обществения и културен живот на общината.

Със средствата от Фондация „Лале” се създаде благоприятна и комфортна среда, архитектурно достъпна и съобразена с грижа за здравето. Закупено бе ново оборудване – маси, столове, етажерки. Ежедневно Дневния център се посещава от 40 човека, а още 19 идват периодично. Особено важно е, че всяко решение за организация на дейността е съобразено с мнението на самите възрастни хора.

По други проекти са наети три лица – координатор, социален работник и сътрудник. От Общината покриват разходите за ток, отопление, телефон. Ежедневно за възрастните хора се доставят от Социалния патронаж топли напитки.

Основните услуги в Дневния център са административни услуги – помощ при попълване на молби, документи и др.; придружаване до медицинско заведение и съдействие за снабдяване с лекарства; организиране на културни дейности; периодично провеждане на курсове, тематични разговори и дискусии на теми свързани с проблемите на възрастните хора; разясняване правата съгласно действащото законодателство – с участието на юрист от фондацията, представител на НОИ, социален работник от Дирекция „Социално подпомагане”; съдействие и посредничество пред други институции при разрешаване на различни въпроси, предотвратяване на конфликти и напрежение; информиране на целевите групи за възможностите и достъпа до социални услуги.

Фондация Приобщаване
ул.Детелина 2
Гр. Елин Пелин
тел.0725/66 702 
priobshtavane@abv.bg

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни