Проект на месец Март 2008 г. - Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, Видин
31.03.2008
Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, Видин

Главната цел на нашия проект е подобряване на качеството на живот на лицата с интелектуални затруднения, настанени в специализирани институции на територията на област Видин чрез настаняването им в защитени жилища и осигуряване на подпомагащи алтернативни социални услуги в местната общност за такива лица, включително дневни услуги, обучение и заетост.

За постигането на поставените по-горе цели извършихме ремонт на двуетажна къща, собственост на организацията – полагане на тротоарни плочи и бордюри, полагане на теракотни настилки, довършване на парапетите, изграждане на висока външна ограда, измазване на настилката, освежаване с латекс на помещенията, блажно боядисване и лакиране и др. ремонтни дейности. Закупихме оборудване, мебелировка и уреди. Бяха обучени 4 човека персонал за работа в алтернативни услуги и направихме подбор на хората за деинституционализация. Екипът по проекта се състои от ръководител с дългогодишен опит в третия сектор и двама млади специалисти – психолог и социален работник. В подготовката и изпълнението на проекта участваха и членове на организацията, родители, персонал от действащите услуги към дружеството, лица с интелектуални затруднения от услугите и самите клиенти на защитеното жилище.

В защитеното жилище са настанени 6 мъже, изведени от Дом за възрастни с умствени затруднения с. Куделин, Област Видин. Клиентите са на възраст между 21 и 47 години. Всички клиенти са прекарали живота си в институции, първо за деца и младежи, после в такива за възрастни.

След извеждането на клиентите от институцията настъпи драстична промяна в живота им. Сложи се край на изолацията. Клиентите се изправят пред нови предизвикателства, с които трябва да се справят. Всеки притежава лични вещи, дрехи, имат възможност да започнат работа, да повишат доходите си, да се реализират. Имат възможност да научат за правата си като граждани, да се срещат с много хора, да пътуват, да се чувстват част от обществото. Тяхното присъствие в местната общност промени и самата нея. Хората разбират, че страховете им са били неоснователни, променят отношението си към проблема и се учат да оценяват човека по неговите достойнства.

Дружеството развива и програма за самозастъпничество, която цели запознаване с основните човешки права и произтичащите от тях задължения при по-самостоятелен живот. В групата на самозастъпниците лицата с интелектуални затруднения общуват с други свои връстници с подобни проблеми, споделят своите, търсят начини за решаването им с помощта на застъпници, веселят се заедно и разнообразяват всекидневието си.

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения

ул. Стефан Караджа” 13
Видин 3700
Тел. 094 / 644 719
lubka@vidin.net

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни