Проект на месец Февруари 2008 - Дневен младежки център „16+” - Алтернативи на уличния начин на живот", София
29.02.2008
Сдружение "Деца и юноши", София

През 2006 година Сдружение „Деца и юноши” стартира проект  "Дневен младежки център"16+" - алтернативи на уличния начин на живот". Целта на проекта е да окаже подкрепа на младежите за създаване на положителни и устойчиви нагласи и поведение за намиране на различни стратегии за социална интеграция, установяване на подходящи индивидуални програми и услуги. Основна целева група са деца и младежи, водещи уличен начин на живот на възраст от 16-25 години или такива в риск да останат без дом. 

Изхождайки от разбирането на бездомността, като временна криза, а не като трайно непроменяемо явление, дейностите по проекта включваха: Работа на “терен” ;Социално-психологическа работа; Дистанционна работа с младежи, пребиваващи в следствени арести и пенитенциарни заведения; Програма „Младежки комитет”; “Програма за работа с млади родители”; Юридически консултации; Обучение в социални умения; Ателиета за развиване на умения; Работа с децата на младежите, водещи уличен начин на живот на възраст от 0 до 5 години; Работа по повишаване на общественото внимание и разбиране, и др. За изтеклият период центърът е работил с над 200 млади хора, водещи или застрашени да попаднат в уличния начин на живот, а също и с 39 деца и 9 семейства на деца и младежи „в риск”.

 

Благодарение на реализацията на дейностите и програмите по проекта, част от младежите, водещи уличен начин на живот, предпочетоха вместо улицата - пребиваването в ДМЦ “16+” и включване в програмите на центъра. ДМЦ 16+ стана по-привлекателно място за бездомните младежи, по-голяма част от които са от малцинствен произход, което доведе до по-голяма посещаемост. Намали се  времето им прекарано във  високорискова среда, каквато е улицата, а  оттам се редуцираха проявите на асоциалното поведение. В програмите на Дневния център младежите намериха една защитена среда, в която се обучаваха в множество умения.  

Сдружение „Деца и юноши”

1505 София
ул. „Боян Магесник” 2
тел./факс: 02 / 946 11 56
Телефонна линия за сигнали на граждани: 0700 19 559
children_youth@gmail.com
http://www.acybg.org

 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни