Награди Проект на Годината 2020
30.06.2021
Церемонията за награди Проект на Годината се проведе за шестнадесети пореден път на 30 юни 2021 в Литературен Клуб „Перото“ на НДК.

По традиция гостите, участниците, членовете на журито бяха посрещнати в Литературен клуб „Перото“ с музиката на Петко Стайнов. „Ръченицата“ е писана няколко години след като младият музикант се дипломира в Дрезденската консервация в специалности пиано и композиция и се връща в България. Въпреки че е напълно сляп от 11 годишната си възраст, освен музикант и композитор, Петко Стайнов е изключително активен като председател на Съюза на народните хорове в България, на Дружеството на българските композитори „Съвременна музика“ и читалище на слепите „Луй Брайл“, директор на Народната опера, редовен член на БАН, основател и ръководител на Института за музика с музей към БАН и др.

Мария Петкова от Фондация Лале откри събитието с думи за силата и значението на професионализма и компетентността във всяка област на живота. Тя изброи критериите, по които членовете на журито определят наградите - резултати; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност; участие на целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени места.

Наградите за 2020 година бяха обявени и връчени от членовете на журито.

Проект „Вълшебните приказки“, реализиран от Сдружение „Асоциация НАЯ” в партньорство с Международна организация за защита на децата, Генуа, Италия и Женския център, Кардица, Гърция, бе представен от Светлозар Желев, директор на Национален център за книгатаВпечатления сподели и Анна Захариева, член на УС на Фондация Лале. Наградата приеха Нина Николова от Асоциация Ная и Даниела Димитрова, директор на детска градина „Приказка”, която е партньор по проекта.

Снежина Петрова, театрална и филмова актриса, ръководител на Департамент „Театър“ на Нов български университет и Ивайло Славов, Главен изпълнителен директор на Булпрос  представиха проект „Устойчиво бъдеще – програма за екологична култура и „зелени“ предприемачески умения за млади хора с интелектуални затруднения“ на Сдружение за подкрепа на лица с умствени затруднения, Варна. Станка Момчева разказа за живота на младите хора с интелектуални затруднения, дейностите им за опазване на природата в условия на пандемия.

Фондация „Карин дом“ получи специална награда Проект на Годината за многото проекти за деца с увреждания и семействата им, реализирани през последните 25 години. Жечка Иванова, участник в дейността на организацията от първата година, разказа за разностранната и упорита работа на екипа.

През тази много различна година в конкурса бяха номинирани 15 много различни и актуални проекти от цялата страна. В края на вечерта Мария Петкова благодари на всички участници в конкурса и гости на събитието, като подчерта, че всеки проект има свое място и значение, а всеки номиниран проект е вече награден с доверието на хората, които са го представили.

Наградите са специално изработени от Георги Чапкънов.

Церемонията бе организирана с медийното партньорство на Информационния портал на неправителствените организации в България и с подкрепата на Националния дворец на културата.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни