Обучение в рамките на проект „Защита на правата на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход“
11.07.2023
Значението на практически решения за посрещане и осигуряване на правата на възрастните хора чрез подкрепа, основана на връзките между поколенията

Планираното трето обучение се проведе в София от 19 до 21 юни 2023 година. Фондация Лале бе организатор и домакин на събитието, събрало участници от Ирландия, Германия, Австрия и България. Презентациите и дискусиите в рамките на трите работни дни бяха пряко свързани с темата на срещата - практически решения за защита на правата на възрастните хора чрез подкрепа, основана на връзки между поколенията.

Мария Петкова от Фондация Лале откри срещата и говори за значението на практическите решения и връзките между поколенията в съвременния споделен свят. Колеги от партньорските организации Sage Advocacy от Ирландия, BAGSO от Германия и Pro Senectute от Австрия разказаха за дейностите и различни практики на своите организации за защита правата на възрастните хора. Представени бяха национални и международни документи и процедури по отношение на правата на възрастните хора. Елена Чернева, Зам. Омбудсман, представи проблеми и предизвикателства от опита на Омбудсмана на Република България. Таня Монтанари от Съвета на Европа разказа подробно за прилагането на Европейската социална харта за защита на правата на възрастните хора. Сабине Спрингер от Отдел Равенство и социални права на Агенцията за фундаменталните права на Европейския съюз представи функциите и някои последни изследвания на агенцията, основани на разбирането „подход към стареенето, основан на права“.

Галина Гончарова от СУ „Св. Климент Охридски“ говори за Безпокойствата на стареенето в Юго-източна Европа и изследванията на старостта в България. Гергана Ненова представи изследване за бедността на жените пенсионерки - измерения, причини и последствия.Диляна Гюрова разказа за Европейския сертификат за грижа, а Мария Петкова – за кампанията Солидарност между поколенията. Людмила Цветанова от Сдружение Център Мария сподели наблюдения и възможности за преодоляване на насилие срещу възрастни хора в малките населени места. Анелия Спасова показа с образи инициативата Село на заем на „Народно читалище "Съзнание-1927" в село Долни Вадин. Интерес предизвикаха презентациите на Кристина Христова от Коалиция за медийна грамотност за Обучения за медийна грамотност за възрастни хора в регионалните градове; Елена Трифонова от Фондация Състрадание Алцхаймер България за експертизата на хора с деменция и не-фармакологични интервенции като арт терапия, терапия с музика и театър, и Тодор Петев от НБУ за Културното наследство като място за връзки между поколенията. След разказа на Красимира Димитрова от Сдружение „Бъдеще за децата“ за същността на асистентската подкрепа, участниците посетиха дневен център за възрастни хора „Сребърна Есен“ на Дружество „Донка Паприкова“.

Можете да се запознаете с програмата и презентациите.

Партньорите проведоха работна среща за оценка на постигнатото и обсъждане на планираните наръчник и добри практики.

Събитието бе част от проект за Защита на правата на възрастните хора чрез активно гражданство и между-поколенчески подход, Проектът е съ-финансиран по Програма Еразъм+ на Европейския съюз

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни