SenGuide – втора работна среща.
06.07.2021
Работата с партньори е винаги интересна.

Втората работна среща се проведе онлайн в ZOOM на 5 юли 2021, въпреки че почти всички участници споделиха па време на разговорите, че са вече напълно ваксинирани. Партньорите обсъдиха развитието на планираните дейности и възможни подобрения в съвместната работа и платформата за учене. С цел тези подобрения да бъдат максимално съобразени с тава какво самите възрастни хора намират за нужно и полезно, имахме специална сесия за споделяне на актуална информация от фокус групите с авторите на учебни материали в рамките на проект GrandExpertS. Представянията на партньорите включваха също кратки коментари за състоянието и развитието на дигиталните умения на възрастните хора по време на пандемията. Решихме, че ще разработим допълнителен модел на тема как се пише за електронно учене. Заедно с партньорите от ILI at Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg и Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V. (BAGSO) от Германия, Jaume I University от Испания и Silver Thread от Ирландия обсъдихме напредъка в разработването на сайт на проекта.

Проект SenGuide се реализира с подкрепата на програма Еразъм+ на Европейската комисия.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни