Строене на мостове, които ни свързват
25.04.2024
Солидарност между поколенията

На 29 април ще отбележим Европейския ден на солидарност между поколенията за 15 пореден път. Започнахме тази инициатива с партньорите от платформа AGE като ден, на който да говорим за свързаността между поколенията и нуждата от култура на диалог и сътрудничество между всички поколенията в среда на нарастваща поляризация.  В днешното общество на бърз технологичен напредък и обществени промени, които увеличават риска от разделение между поколенията, насърчаването на разговор и връзки между различните възрастови групи е особено важно. Европейският ден на солидарност между поколенията ни напомня колко съществени за живота ни са разбирането, емпатията, сътрудничеството между всички поколения.

Културата на солидарност е не само взаимно уважение и разбиране. Тя е колективната ни сила на различни мнения и гледни точки в справянето с предизвикателствата на нашето време. Промяна на климата, социална справедливост или маневриране в постоянно променящ се глобален свят - сътрудничеството между поколенията помага за постигане на по-цялостни и устойчиви резултати.

Млади и възрастни имат много сходни нужди и интереси. Нуждаят се от приемаща социална среда и добри условия на живот. Справят се в постоянно променящ се свят и дискриминация на основа на възраст. А и всички ние искаме да живеем в мир.

Фондация Лале обявява кампания за 29 април, Европейския ден на солидарност между поколенията. Солидарността е най-добрата връзка между хората. Тя е открит разговор, спомен, семейна вечеря, обаждане по телефона, урок по важен предмет, разходка с приятели, театър, подадена ръка...  На този ден ще се обадим на родители, роднини, съседи. Ще разкажем приказка или семейна история на децата. Ще попитаме младежите за надеждите и разочарованията им. Защото всички ние – млади или възрастни, познати или непознати, радостни или тъжни, имаме нужда от внимание и близки хора!

Европейски ден на солидарност между поколенията - 29 април!

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни