Адаптиране и приложение на Програма Сигурен старт в Унгария
01.06.2017
Мария Херцог сподели наученото от адаптирането и развитието на програма Сигурен старт в Унгария.

Фондация Лале организира представяне на адаптирането и приложението на програма Сигурен старт в Унгария, за да могат професионалисти от различни сфери в България да се запознаят в детайли с начина на функционирането й и ефекта от нея. Събитието бе открито от Зорница Русинова, зам.министър на труда и социалната политика, и Диана Ковачева, заместник омбудсман на Република България.

Специално за да разкаже за програмата в София беше  Д-р. Мария Херцог, изследовател, преподавател, активист, дългогодишен член на Комитета за Правата на Детето на ООН и Президент на Eurochild, Председател на УС на Сдружение „Семейство, дете, младеж“. Тя сподели  наученото от адаптирането и прилагането на програма Сигурен старт в Унгария в рамките на семинар на 30 май в зала SOHO.В срещата участваха над 30 представители на министерства, ДАЗД, УНИЦЕФ и неправителствени организации от страната и София. Те се включиха с различни въпроси и коментари.

Темата за ранното детско развитие става все по-актуална в България и Европа. Тя е особено важна в контекста на реформиране на образователната, здравната и социалната системи в България и други страни в ЕС. Научни изследвания показват, че инвестициите в ранно детско развитие, са с много по-висока обществена възвръщаемост от такива в други сфери. Това е и позицията, изразена в препоръката на Европейската комисия от 20 февруари 2013 „Инвестициите в децата — изход от порочния кръг на неравностойното положение“. Липсата на адекватна подкрепа за семейства в риск се свързва с по-лоши здравни и образователни показатели, по-висок риск от поведенчески и емоционални проблеми в зрялата възраст, злоупотреба с вещества, насилие, престъпност и други предизвикателства, всяко от които носи сериозни обществени последствия и разходи.“

Програми за ранно детско развитие съществуват от много години в Германия, Великобритания, Нидерландия,  скандинавските страни, Северна и Южна Америка. Последните научни изследвания на проф. Джеймс Хекман, лауреат на Нобелова награда за изследванията си за икономическия ефект от ранно детско развитие, показват, че качествени схеми за ранно детско образование (0 -5 години) са особено ефективни в съчетание с  предучилищни образователни занимания. Добрите когнитивни и социално-емоционални умения на децата водят до по-добро образование, здраве, социално и икономическо развитие.

Програма Сигурен старт е създадена във Великобритания в края на деветдесетте години на миналия век на основа на програми HeadStart и EarlyHeadStart в САЩ. Резултатите от нея са оценени и документирани. През 2004 година Унгария започва поетапно въвеждане на програмата, която на етапи обхваща цялата страна.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни