Семинар за представяне на Фамилни групови конференции в България
19.07.2011
София, 14-15 юли 2011

 

Фондация Лале организира въвеждащ семинар за представяне на Фамилни групови конференции. Семинарът се поведе в залата на Министерство на Труда и Социалната Политика на 14 и 15 юли 2011 г.

Целта на срещата беше концепцията за фамилните групови конференции да се представи пред широк кръг от професионалисти. Методът се прилага от Холандския център за фамилни групови конференции Eigen Kracht Centrale и други организации в редица страни в Европа, Северна Америка, Австралия и Нова Зеландия. Основата на модела е максимално засилване на отговорността на гражданите на базата на собствените им способности и връзките с близки, роднини и социалната им мрежа при изработването на план за преодоляване на конкретни социални проблеми.

Семинарът се проведе във връзка с двугодишен проект „Вяра в семейството”, реализиран от Фондация Лале с изключителната подкрепа на Фондация Уникредит и УниКредит Булбанк. Както подсказва името, проектът е насочен към запазване целостта, укрепване отговорността и засилване ролята на семействата с цел отглеждане на децата в най-добрата за тях среда. Проектът е отговор на значителния брой деца, които по различни причини не получават най-добрата грижа в семейството и в много случаи стигат и прекарват години от живота си в социални заведения. Дейностите предвиждат въвеждане на метода Фамилни групови конференции в България чрез обучение на обучители и практическа работа в четири общини в област Хасково и в дългосрочен план имат за цел трайно решение за един от важните социални проблеми в страната.

Мария Петкова, Директор на Фондация Лале, откри срещата и говори за силата на сътрудничеството.

Валентина Симеонова, Зам. Министър, Министерство на Труда и Социалната Политика приветства участниците и подчерта необходимостта и важността на работата на различни организации за подкрепата на семейства и деца в общността.

Виктория Блажева, Директор Връзки с обществеността на Уникредит Булбанк представи работата на Фондация Уникредит и разказа как служителите на Уникредит Булбанк подкрепиха проект „Вяра в семейството” на Фондация Лале.

Н.Пр. Карел ван Кестерен, Посланик на Кралство Нидерландия, сподели желанието на своето правителството да подпомогне усилията на българското правителство и общество в процеса на социална трансформация.

Лектор на семинара беше Роб ван Пахее - социален работник с богат опит, член на борда и директор на Eigen Kracht Centrale в Нидерландия. Заедно със свои колеги, Роб ван Пахее започва въвеждането на фамилните групови конференции в Холандия и през 2001 г. и създава Eigen Kracht Centrale – Холандския център за възстановителни практики. Той представи подробно концепцията на фамилните групови конференции и отговори на множество въпроси за принципа и детайли от практическата реализация на фамилните групови конференции. Ролева игра представяща фамилна конференция даде възможност на участниците да добият непосредствена представа от начина на функциониране.

Участниците зададоха множество въпроси за практическото приложение на метода – семействата наистина ли правят план сами; как се мотивират независими координатори, доколко самите деца участват; как се осигурява финансово организирането на конференция; кой следи за изпълнението на плана и т.н., и т.н.

Представителите на различни дирекции, агенции и граждански организации обсъдиха въпроса дали и как моделът може да бъде въведен в България и завършиха срещата с общо съгласие, че фамилните групови конференции могат да бъдат ефективен практически инструмент за подкрепата на семейства и деца в усилията им да се справят с трудностите. Моделът може да се ползва в различни ситуации и типове трудности, свързани пряко или косвено с децата. В края на семинара участниците обсъдиха основните елементи и дейности, които са важни и необходими в процеса на въвеждане на модела.

Мария Петкова представи накратко дейностите, залегнали в рамките на проект „Вяра в семейството”. Тя увери участниците, че те ще бъдат информирани за следващите стъпки и всички техни коментари и предложения ще бъдат внимателно разгледани.

 

 

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни