Фондация Лале е поканена да се присъедини към нов проект за техническа помощ
11.11.2016
Фондация Лале се готви да стане сертифицирана организация за изпращане на доброволци в рамките на инициативата на Европейската комисия "Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“.

Фондация Лале бе избрана да участва в проект за техническа помощ, чиято цел е да развие капацитета на организациите и приведе тяхната работа с доброволци в съответствие със стандартите за качество, изисквани от инициативата на Европейската комисия "Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, като по този начин удвои броя на акредитираните изпращащи организации. Идеята на платформата е да стане място за обмен на опит и практики, взаимно обучение и създаване на партньорства.

Проектът е иницииран от четири организации - Alianza por la solidaridad, Volonteurope, HBAid и GVC, които ще обменят и споделят своя опит в хуманитарната помощ и мениджмънта на доброволци с други организации от цяла Европа - Chance for Life (Румъния), Imago Mundi (Румъния), Asociatia Act Integration (Румъния), Croatian Baptist Aid, Foundation for Africa (Унгария), Területfejlesztők a Vidékért Egyesület (Унгария), Solidarite Laique (Франция), La Ligue de l'enseignement, Fédération des Vosges (Франция), SOS Malta, ARCI Catania (Италия), CESVOT (Италия), ARCS Culture Solidali (Италия), Gondwana (Италия), Volunteering Matters (Великобритания), ASUR (Испания), MPDL (Испания) и Фондация Лале (България).

Първоначално организациите ще преминат през серия от уеб-семинари, а през 2017 г. ще се състоят и самите посещения за техническа помощ.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни