Фондация Лале, НАРД и БЦНП с обща позиция за регламентиране на доброволчество в България
16.08.2017
Над 150 организации подкрепиха позицията ни за закон за доброволчеството.

В началото на юли в Народното събрание бе внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта (№ 754-01-36/05.07.2017 г.). Едно от предложенията е свързано с младежкото доброволчество.

По тази повод Български център за нестопанско право, Национален Алианс за работа с доброволци и Фондация Лале публикуваха обща позиция, която заедно с пълния списък на подкрепилите я организации и хора, беше внесена в Народното събрание в първите дни на септември.

Благодарим на всички, които се отзоваха! 

Приемането на секторна регламентация на въпроси от общо значение, които не зависят от възрастта на доброволците, от конкретната дейност или организацията, която те подкрепят, не може да постигне желания ефект – стимулиране и насърчаване на доброволчеството в България, както се предлага в Закона за младежта. Без общ закон за доброволчеството, такъв  подход ще постави в неравностойно положение организациите, които работят с доброволци, които не са младежи (14 - 29 години само). Тези организации няма да могат да издават „доброволчески книжки“, защото измененията предвиждат това да е възможно само за младежки организации с доброволчески дейности. Има риск тези организации да имат по-малък шанс за публично финансиране на доброволческите си инициативи, тъй като според законопроекта „публично подпомагано доброволчество“ обхваща само доброволчески дейности на младежки организации, подкрепени с публични средства.

Подобни предложения в Закона за младежта бяха внесени в Парламента през 2013 г., когато провокираха аналогично становище от страна на група доброволчески организации. Парламентът, обаче така и не стигна до разглеждане на проекта и на подадените по него бележки, тъй като бе разпуснат.

Повече от 10 години нашите три и много други организации, които ежедневно работят с и за доброволци, настояват за приемане на закон за доброволчеството, който цялостно и систематично да уреди общите аспекти на доброволния труд в България. Между 2011 и 2016 година бяха създадени няколко работни групи към различни министерства по разработването на проект на Закон за доброволчеството. Последната инициатива от март 2015 г. приключи с проект на закон, който бе предложен за обществено обсъждане от Министерство на младежта и спорта и който получи широка подкрепа от гражданския сектор. Той бе подкрепен и от Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в 43-тото Народно събрание. Законопроектът бе внесен в Народното събрание от група депутати, но отново не бе разгледан поради предсрочно разпускане на Парламента.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни