Заедно за детство без насилие
24.07.2019
Регионална работна среща за представяне на пакет INSPIRE Седем стратегии за прекратяване на насилието над деца във Варна.

Фондация „Лале“, член на обединение „Детство без насилие“; Сдружение „Съучастие“; Сдружение „Младежка инициатива за устойчиво развитие“ и Сдружение „Център за стратегии по проблемите на малцинствата“ организираха регионална работна среща „Заедно за детство без насилие“ във Варна на 23 юли 2019.

Участваха над 50 представители на регионални, общински и местни институции от общините Варна, Суворово, Вълчидол и Девня, ангажирани със закрилата на деца – РДСП, ДСП, ОЗД, ОДМВР, РУО, РЗИ, МКБППМН, медицински факултет МБАЛ, ДПС, училища, детски градини, граждански организации, академични общности, родители и младежи.

Илиян Ризов от Сдружение „Съучастие“ откри събитието. То започна с поздравителен адрес от Д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, представяне на целите на срещата и на участниците. Мария Петкова от Фондация Лале представи Пакета INSPIRE като цялостен подход за предотвратяване на насилието над деца.

В паралелни дискусии по групи участниците обсъдиха възможни препоръки,  действия  и възможности за сътрудничество за превенция на насилието над деца; реакция и интервенции и партньорство и застъпничество.

Абонирайте се за месечен бюлетин
Подкрепете ни