Програма „Силата на семейството и общността”

07.03.2017

Програмата е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те достатъчно знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Тя е продължение и развитие на тригодишна съвместна програма на фондация Лале и фондация Оук за изграждане на капацитета на местни граждански организации за подкрепа на деца и семейства с цел предотвратяване на насилие, малтретиране, изоставяне и настаняване на деца в социални институции. Повече информация.

Последна новина

07.04.2017
Двадесет и седем организации ще бъдат поканени до средата на месец май да разработят пълно предложение за проект.

До 7 април 83 организации, които работят практически в цялата страна, представиха свои концепции за проект по програма „Силата на семейството и общността“. Всички концепции бяха задълбочено разгледани с основно внимание върху предварително заявените критерии:

  • Дейностите да са пряко насочени към овластяване на деца, родители, семейства и общности в областта на грижи за децата и възможности за тяхното развитие;
  • Да предлагат иновативни подходи и модели на работа в общността;
  • Да са приложими в други населени места в страната;
  • Да водят до конкретни и измерими практически резултати;
  • Да са основани и стимулират участие на деца и семейства, към които са насочени;
  • Да се изпълняват от местна организация с подкрепата и участието на общността;
  • Да имат подкрепата на съответната община за реализиране на дейностите.

На основа на тези критерии и описания практически опит на организацията в работа с деца и семейства в общността бяха избрани 27 идеи за проекти, които най-добре отговарят на целта на програмата. Организациите, разработили тези концепции, ще бъдат индивидуално поканени да представят пълен проект до 15 май 2017.

Идеята на програма „Силата на семейството и общността“ е да предложи подкрепа и овластяване на родители, семейства и общности, за да знаят, разбират и могат те самите да предпазват в ежедневието децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие още от раждането.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин