Програма „Силата на семейството и общността”

07.03.2017

Програмата е замислена като инструмент за овластяване на родители, семейства и общности, за да имат те достатъчно знания, умения и капацитет да защитават децата си от насилие, неглижиране, недобра грижа и да им осигуряват възможности за пълноценно развитие и добри шансове за бъдещето. Тя е продължение и развитие на тригодишна съвместна програма на фондация Лале и фондация Оук за изграждане на капацитета на местни граждански организации за подкрепа на деца и семейства с цел предотвратяване на насилие, малтретиране, изоставяне и настаняване на деца в социални институции. Повече информация.

Последна новина

24.02.2020
Силата на семейството и общността е в умението им да осигурят на децата условия за пълноценно развитие.

Организациите, които бяха одобрени да представят разработен пълен проект по програма „Силата на семейството и общността“, бяха поканени на информационна среща в София на 21 февруари 2020. Срещата се проведе в зала Ретро Кафене с изключителната подкрепа на Регионалния исторически музей - София. В светлата и приятна атмосфера на музея екипът на Фондация Лале представи формуляра за кандидатстване и подробна техническа информация. Екипът отговори подробно и на последвалите множество въпроси за собствен принос, начин на отчитане, допълнителна подкрепа.

Втората част на срещата бе за организации, които се интересуват от програма Сигурен старт. Екипът на Фондацията представи програмата като история, развитие в различни страни, принципи и основни положения, развитие в България. Срещата продължи с разговор за важността на работа по превенцията и участието на родителите в живота на децата.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин