Анализ на социалното въздействие в България

2015-07-21

Анализът на социалното въздействие е процес на идентифициране и предвиждане на бъдещи последствия от действия, които се планират и извършват в настоящето. Той е инструмент за реално постигане на дългосрочни цели като социално включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена природна среда, добро законодателство.

През 2013 година по инициатива на Фондация Лале в България беше създадена група за анализ на социалното въздействие като форум за обмяна на информация и практики, който да си сътрудничи със Social Value International (SIAA).

 

Последна новина

22.01.2018
Принципите за добро отчитане на въздействието помагат на неправителствени организации и социални предприятия да представят пред обществото, дарителите, доброволците промяната, която постигат.

В началото на годината повечето неправителствени организации и социални предприятия подготвят своите отчети за извършеното и  постигнатото през изминалата година. Тези, които искат да информират и ангажират наистина добре хората, с които и за които работят, би следвало да представят ясно и разбираемо въздействието от своята работа. Всички социални организации - от местни групи, движени и ръководени от доброволци, до големи организации, които работят на национално ниво и имат десетки служители, трябва да разкажат как с работата си постигат своята цел и промяната, към която се стремят.

Доброто отчитане на въздействието помага на хората, за които работите, доброволците, дарителите, спонсорите и други поддръжници да разбират и да се ангажират с работата на вашата организация. То помага също на екипа и ръководителите да се съсредоточат върху резултатите и да работят целенасочено за постигане на визията на организацията. Организация, която може да определи и да представи пред хората своето въздействие, ще има стабилна основа да представи дейността си и да я управлява с цел постигане на възможно най-голямо въздействие.

Затова преведохме и публикуваме кратък документ с Принципите на добро отчитане на въздействието. Смисълът от съществуването на неправителствени организации е в промяната, за която те работят. Сдружения, фондации, клубове, читалища, социални предприятия са създадени с предварително определена цел. Социалното въздействие включва ефектите за  директни и индиректни ползватели на проекти или дейности на дадена организация, екипа на организацията, партньорски и други организации, политики, практики и закони.

Запознайте се също с Кодекс на добрите практики за въздействие, Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за финансиращи организации и Седемте принципа на социална стойност, които представихме за ползване на гражданските организации в България през миналата година.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин