Анализ на социалното въздействие в България

2015-07-21

Анализът на социалното въздействие е процес на идентифициране и предвиждане на бъдещи последствия от действия, които се планират и извършват в настоящето. Той е инструмент за реално постигане на дългосрочни цели като социално включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена природна среда, добро законодателство.

През 2013 година по инициатива на Фондация Лале в България беше създадена група за анализ на социалното въздействие като форум за обмяна на информация и практики, който да си сътрудничи със Social Value International (SIAA).

 

Последна новина

05.03.2019
Ръководство на EVPA и принципи на Social Value International (SVI) за измерване и управление на въздействието

В първите месеци на годината много социални инвеститори, неправителствени организации и социални предприятия подготвят отчетите си за постигнатото през предходната година и обсъждат свои планове, цели и дейности за настоящата година.

Ръководството на EVPA и принципите на Social Value International (SVI) за управление на въздействието са свързани по много начини. Документът Принципи за управление на въздействието, който вече е достъпен на български език, описва позицията на  EVPA и SVI за измерване и управление на въздействието. Той е практически насочен и създаден за нуждите на различни по тип организации, които си поставят за цел да постигнат определено социално въздействие.

Запознайте се също с Принципите на добро отчитане на въздействието, Кодекс на добрите практики за въздействие, Принципи и двигатели на добри практики за въздействие за финансиращи организации и Седемте принципа на социална стойност, които представихме за ползване на гражданските организации в България през предните години.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин