Анализ на социалното въздействие в България

2015-07-21

Анализът на социалното въздействие е процес на идентифициране и предвиждане на бъдещи последствия от действия, които се планират и извършват в настоящето. Той е инструмент за реално постигане на дългосрочни цели като социално включване, ефективни услуги, качествено образование, запазена природна среда, добро законодателство.

През 2013 година по инициатива на Фондация Лале в България беше създадена група за анализ на социалното въздействие като форум за обмяна на информация и практики, който да си сътрудничи със Social Value International (SIAA).

 

Последна новина

08.03.2024
Социално въздействие

За нас е важно какво е социалното въздействие от програмите и кампаниите, които реализираме. През годините сме превели и публикували различни материали, организирали сме практически обучения за партньорите, които подкрепяме в България.

През последния месец бяхме част от поредица срещи с колеги от Европа и света. Участвахме в общото събрание, среща на регионите мрежи на SVI от Европейски съюз и работна среща за представяне на същността на социалната стойност. Презентациите и дискусиите разшириха разбирането и практиката на участниците.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин