Доброволчество

2015-07-20

Доброволчеството е интересен и ефективен начин за постигане на социално включване, културно разнообразие, солидарност между поколенията, учене през целия живот, придобиване на разнообразни социални и специфични умения и прилагането им в професионалния живот, гражданско участие и развитие на обществото.
Фондация Лале е подкрепила десетки проекти, основани и насърчаващи участие на доброволци в разнообразни инициативи и дейности в България. Ние съзнаваме, че доброволчеството е значителен ресурс и ефективното му използване е съществено важно за всяко общество. Фондация Лале финансира разнообразни доброволчески дейности като елемент от различни проекти; създава и участва в партньорски инициативи и проекти за насърчаване на доброволчеството в България и Европа; от 2011 година Фондация Лале и НАРД организират ежегоден конкурс и церемония Доброволческа инициатива. 

Последна новина

04.12.2019
"Бъди доброволец за социално включващо бъдеще" e темата на Международния ден на доброволците 2019.

Денят на доброволците е възможност за всички нас да насърчаваме доброволчеството, да окуражим държавата да подкрепя усилията на доброволците и отбележим приноса им към обществото.

Доброволчеството предлага възможности за всички хора, особено за тези, които са изключени, да променят живота и общността си като дадат своето време и умения. Доброволчеството е основна форма на демокрация, солидарност и социално включване.

Датата 5 декември е определена като Международният ден на доброволците от ООН през 1985, като възможност за доброволци и доброволчески организации да разкажат за работата си и получат признание за ролята си.

Доброволчеството съществува във всички култури, езици и религии. Всяка година стотици милиони хора дават като доброволци времето и усилията си за да направят света по-добро място за живеене. Когато доброволстват, те помагат да се подобри живота на другите. Когато доброволстват, те добиват усещане за принадлежност към своята общност.

Сега е времето да празнуваме техните усилия, да споделим техните ценности, да разкажем за тяхната работа на хората, неправителствени организации, правителствени и местни власти и бизнеса.

Браво и благодарим ви, доброволци!

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин