Доброволчество

2015-07-20

Доброволчеството е интересен и ефективен начин за постигане на социално включване, културно разнообразие, солидарност между поколенията, учене през целия живот, придобиване на разнообразни социални и специфични умения и прилагането им в професионалния живот, гражданско участие и развитие на обществото.
Фондация Лале е подкрепила десетки проекти, основани и насърчаващи участие на доброволци в разнообразни инициативи и дейности в България. Ние съзнаваме, че доброволчеството е значителен ресурс и ефективното му използване е съществено важно за всяко общество. Фондация Лале финансира разнообразни доброволчески дейности като елемент от различни проекти; създава и участва в партньорски инициативи и проекти за насърчаване на доброволчеството в България и Европа; от 2011 година Фондация Лале и НАРД организират ежегоден конкурс и церемония Доброволческа инициатива. 

Последна новина

25.03.2022
Подкрепа за доброволчески инициативи за хората на Украйна

Тази пролет добрите дела започнаха спонтанно, провокирани от най-голямото зло между хората - войната. Стотици доброволци в десетки населени места организират акции в подкрепа на хилядите деца и семейства, застигнати от войната в Украйна.

Ние знаем, че доброволците реагират първи в моменти на трудности и криза. Те сами  планират и предлагат най-навременните и адекватни подкрепа и решения. Затова насърчаваме и подкрепяме усилията на доброволци.

Фондация Лале предлага допълнителна подкрепа за инициативи на доброволци насочени към хората на Украйна. Граждански организации с доброволческа инициатива в подкрепа на хората на Украйна са поканени да представят свой малък проект. Проекти се подават по електронна поща на info@tulipfoundation.net. Финансирането е до 300 лева. Очаква се средствата да са пряко свързани с дейности на доброволци с деца и семейства от Украйна. Не се предоставя финансиране за хуманитарна подкрепа като закупуване на храна, лекарства, медицински консумативи. Решение за подкрепа ще се взема в рамките на 3 дни.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин