Доброволчество

2015-07-20

Доброволчеството е интересен и ефективен начин за постигане на социално включване, културно разнообразие, солидарност между поколенията, учене през целия живот, придобиване на разнообразни социални и специфични умения и прилагането им в професионалния живот, гражданско участие и развитие на обществото.
Фондация Лале е подкрепила десетки проекти, основани и насърчаващи участие на доброволци в разнообразни инициативи и дейности в България. Ние съзнаваме, че доброволчеството е значителен ресурс и ефективното му използване е съществено важно за всяко общество. Фондация Лале финансира разнообразни доброволчески дейности като елемент от различни проекти; създава и участва в партньорски инициативи и проекти за насърчаване на доброволчеството в България и Европа; от 2011 година Фондация Лале и НАРД организират ежегоден конкурс и церемония Доброволческа инициатива. 

Последна новина

10.06.2019
Доброволчески дни на DUKA, Textura и Body Shop в България.

Фондация Лале систематично насърчава и подпомага корпоративното доброволчество, като стимулира и улеснява връзката между бизнес компании и граждански организации, които работят за посрещане на конкретни нужди на обществото. Тази година няколко фирми избраха темата за подкрепа за жени и деца, жертви на насилие, за включване на техни служители като доброволци.

През май и юни 2019 доброволци от DUKA, Textura и Body Shop в България се включиха в дейности в Комплекса за социални услуги за деца и семейства на Фондация „Асоциация Анимус”. Те бяха ангажирани с почистване на двора, миене на прозорци, подреждане на склад и работа в зеленчуковата градина в двора на комплекса.

Ето какво казаха някои от младите жени, които се включиха като доброволки: „Радвам се, че успяхме да помогнем с нещо на фондация Анимус в грижите им за майките и децата“, „Благодаря за възможността да помогна и да видя един свят, съвсем различен от моя. С удоволствие ще се включа отново в подобни инициативи“.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин