Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в Европа

2017-11-27

Фондация Лале започна работа по нова програма за обмяна на практики за Фамилни групови конференции с партньори Gironde Departmental Council от Франция, Family Rights Group от Великобритания и NeuKolln von Berlin от Германия. Дейностите са съфинансирани  по програма Еразъм+ на Европейската комисия. Дейностите са насочени към създаване на Европейска референтна стойност за практикуване на Фамилни групови конференции (ФГК) с помощта на ръководство за добри практики; изготвяне на стандарти за качество и практически ресурси, предназначени да осигурят ефективен и устойчив дългосрочен подход; споделяне на най-добрите знания за измерване на резултатите и въздействието на ФГК за деца и семейства и за местните и национални власти по отношение на финансовите залози; лобиране на вземащите решения на местно, национално и европейско равнище за предимствата на подхода и в по-общ план за предимствата на разработването на новаторски политики, които включват и семействата в процеса на вземане на решения. Партньорите също така се интересуват от проучване на нови възможни области на приложение на ФГК (различни от благосъстоянието на децата). Екипът на проекта планира да разпространи резултатите от европейския проект във всяка една от партньорските държави, както и в Европейската мрежа на ФГК; да подкрепи бъдещия план на Gironde Departmental Council за обучение на професионалистите в сферата на социалните дейности в подготовката за прилагане и обобщаване на ФГК в Gironde в средносрочен и дългосрочен план. Работейки заедно през следващите две години, партньорите очакват да разширят знанията и приложението на ФГК в своите държави и във връзка с различни публични политики; да развият умения и професионални позиции с цел насърчаване на участието на семействата в подкрепата и решенията, които ги засягат.

Gironde departmental Council е местната община, отговаряща за здравеопазването и благосъстоянието на хората в областта. Нейните компетентности са по-специално в областта на благосъстоянието на децата, насърчаване на здравето, интеграцията, борбата с нестабилността и социалното изключване, социалното развитие и автономията на възрастните хора и хората с увреждания, средните училища, културата, условията в селските райони, пожарна безопасност и опазване на околната среда. С население от 1 505 517 души, Gironde е най-големият департамент в Метрополитен Франция, обхващащ 10 725 кв. км или почти 2% от френската територия. Като основен орган за социално действие в региона, Gironde departmental Council разпределя 52% от своя бюджет към индивидуалните мерки за солидарност, т.е. 585 млн. евро са предназначени за социални действия - благосъстояние на децата, възрастни хора, хора с увреждания, здравеопазване и превенция.

Family Rights Group е национална благотворителна организация, обслужваща Англия и Уелс. Тя се управлява от управителен съвет и се ръководи от главен изпълнителен директор с подкрепата на висш управленски екип. Създадена през 1974 г., Family Rights Group е благотворителна организация, която работи с родители, чиито деца са в нужда, в риск или са в грижи, и членове на разширеното семейство, които отглеждат деца, които не могат да останат вкъщи. Family Rights Group има кампании за правото на семействата да бъде чут гласа им, да бъдат третирани справедливо и да получат помощ в ранен етап, за да се предотврати ескалацията на проблемите. Family Rights Group води политическата работа на Kinship Care Alliance и защитава политиките и практиките, които държат децата в безопасност в семейната им мрежа. В началото на 90-те години Family Rights Group пилотира въвеждането на ФГК в Обединеното кралство и определя стандартите за осигуряване на качеството на ФГК. Финансирана от Министерство на образованието, Family Rights Group провежда програма за изграждане на капацитет и консултантска помощ за подпомагане на английските местни власти да създават или да възлагат устойчиви услуги при грижите за децата като ФГК. Последният одит установява, че 75% от английските местни власти сами организират или възлагат ФГК. Организацията е член на Европейската мрежа на ФГК и осъществява международни дейности за обучение и развитие на ФГК, включително в Шри Ланка, Италия и Китай.

Bezirksamt NeuKolln von Berlin е един от 12-те квартала на Берлин. В него живеят около 330 000 граждани от над 150 националности. Обществените услуги се организират от местните власти. Често администрацията контролира само данъчно финансираните НПО. НПО-тата работят главно на оперативно ниво. Отделът за младежта отговаря за услугите в подкрепа на семействата. Основната задача е да се създават, управляват и финансират услуги за деца и техните родители. Опитът на Bezirksamt NeuKolln с ФГК е от последните 10 години. ФГК се предлагат на семейства от социалните служби. Социалните работници от службите за социални грижи за деца работят заедно с координаторите на ФГК. Те се финансират от местните власти и работят в НПО. В Берлин ФГК е относително нов метод. Изпълнението е процес на сътрудничество в по-дългосрочен план между социалната служба за подпомагане на децата и неправителствените организации. Има мрежа за ФГК в Берлин и Германия, както и в Европа. Bezirksamt NeuKolln работи заедно с университетите по приложни науки и има опит в обучението на персонала.

Последна новина

15.04.2019
Заключителна конференция по Програма за Обмяна на практики за Фамилни групови конференции в Бордо, 11 - 12 април 2019

Заключителната конференция бе организирана от водещия партньор на проекта - Département de la Gironde. Тя се проведе в залата на департамента с около 250 участника от партньорските страни и основно от Франция. Конференцията бе открита от Жан Люк Глейз, президент на Съвета на Жиронд. Презентация за проекта по Еразъм+ и експеримента с въвеждане на ФГК във Франция направиха Nicole Ouvrard, Caroline Legrand and Clélia Phiquepal.

Кръглата маса на тема основи и практики на ФГК включваше представяния от Sean Haresnape от Family Rights Group; Andreas Hampe от Bezirksamt von Neukölln в Berlin; Мария Петкова от Фондация Лале; Christophe Jabet, ФГК координатор от Department de la Gironde и Christophe Berthelot, ръководител екип на Association Girondine Education spécialisée et Prévention sociale.

Различни форми и приложения, както и нови възможности за модела бяха представени от партньорските организации - Cathy Ashley от Family Rights Group за „Връзки през целия живот”; Beate Tensfledt от Bezirksamt von Neukölln за “Персонално планиране на бъдещето”; Мирослава Георгиева от Фондация Лале за практиката на ФГК с ромски семейства и Bruce Larrieu от County Council of Ardèche във Франция за “протокол за ранна превенция” във втората сесия.

Поглед към теоретичната перспектива и академични изследвания бе представен от Marie-Pierre Auger, докторант в Университета Нантер в Париж; Prof. Mary Mitchell, преподавател по социална работа в Университета в Единбург и Галина Маркова от Ноу Хау центъра за алтернативни грижи за деца към нов Български Университет.

Последната сесия бе посветена на състоянието на ФГК практиката във Франция и отражението й в социалната работа. Интересна дискусия включваше Anne-Claire Campese, регионален директор на социалната служба в Ardèche; Kévin Lafrance, регионален директор на социалната служба в County Council of Nord; Hélène van Dijk, основател на френската национална мрежа на ФГК координатори и Nicole Ouvrard от  County Council of Gironde.

Както обикновено нашият екип покани колеги от партньорски организации от България да се включат в срещата. Галина Маркова от Ноу Хау центъра за алтернативни грижи за деца към НБУ, Светла Сивчева и Нина Николова от Асоциация Ная Търговище участваха в заключителната конференция.

Цъфтящите лалета бяха обявени за символ на партньорството за ФГК на Gironde Departmental Council от Франция, Family Rights Group от Великобритания, NeuKolln von Berlin от Германия и Фондация Лале.

На следващия ден партньорите имаха работна среща за обсъждане на следващите стъпки и работата по наръчник с добри практики. Срещата бе в рамките на проект Европейски обмени за ФГК, съфинансиран по програма Еразъм+

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин