Фамилни групови конференции

2017-01-03

Всички ние се раждаме и живеем в семейства. Всяко семейство е уникално, със своя култура, личности, индивидуална динамика и история. На всяко семейство се случва да  има трудности или проблеми. Има трудни ситуации, свързани с децата, младежите, родителите или възрастните хора в семейството, които могат да бъдат решени лесно с помощта на роднини и приятели. Има и случаи, в които може да е необходима помощ от здравни специалисти, образователни институции, социални услуги или други агенции.   

 Фамилната Групова конференция е начин за намиране на решение на различни проблеми, при който деца, родители, членове на разширеното семейство, приятели се събират, за да направят план. Тя основава се на стара, традиционна и лесна за разбиране концепция – силата на семейния кръг. Фамилната конференция дава възможност на семейството да се събере, мобилизира собствените си сили и ресурси и изработи възможно най-добрия план за преодоляване на проблема на дете или друг човек от семейството. Членовете на семейството вземат решенията и поемат отговорността. Професионалистите не решават – те предлагат необходимата информация, подкрепа и услуги. 

Фондация Лале постави началото на прилагането на метода Фамилни групови конференции в България през 2011 година с програма "Вяра в семейството" с изключителното партньорство на Eigen Kracht Centrale. Фондация Лале е активен член на Европейската мрежа за Фамилни групови конференции.

 

Последна новина

18.04.2023
Пролетни онлайн разговори на Европейската мрежа ФГК

В сутрините на 12 и 13 април имахме две изключително интересни онлайн сесии с членове на Европейската мрежа ФГК. Колеги от Германия, Франция, Англия, Белгия, Австрия, Испания, България и Нидерландия споделиха актуални новини от своите страни. Обменихме мнения и размисли по някои актуални теми, повдигнати в хода на сесиите. Говорихме за това какво мислим за виртуални фамилни конференции и виртуална работа по подготовката им; как да промотираме идеята и как да работим с „традициите в социалната работа“. Имахме отворена дискусия за това как различните организации измерват въздействието. И съвсем конкретен разговор за опит на колегите с ФГК при случай на убийство в семейството. Споделихме информация и заглавия на скорошни изследвания в различни страни. Всички участници имаха мнение за Европейската петъчна история.

Сесиите бяха организирани от Фондация Лале. Срещата беше много мотивираща за всички участници, които споделиха въпроси и практически опит

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин