Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата

2018-12-27

Фондация Лале се включи в изпълнението на проект „Овластяване на ромски жени за подкрепа на образованието на децата”.

Партньори в новия проект са  European Roma Information Office (ERIO), Брюксел; Ноу Хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет и Сдружение "Гаврош", Варна. Водещ партньор е Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково.

Целите на проекта са да бъдат овластени ромски жени за подкрепа на образованието на децата; да се разпространят успешни практики за интеграция на ромите в образователната система на национално и европейско ниво и да се насърчи сътрудничеството между институциите и представителите на ромската общност за координиране на техните действия, свързани с образованието на децата.

Планираните дейности включват разработване на методология за провеждане на Фамилни групови конференции (ФГК) и „Училище за родители”; провеждане на 3 събития във Варна, Кюстендил и Хасково за представяне на двата модела за семейна подкрепа; обучение на 51 специалисти, работещи с деца, за независими координатори на ФГК и обучители  в „Училище за родители”;  организиране на 30 Фамилни групови конференции с цел въвличане на ромските жени в процеса на решаване на проблеми с образованието на децата и подобряване на комуникацията им с представителите на  училището; провеждане на 30 „Училища за родители” за позитивно родителство и усвояване на умения за подкрепа на образованието на децата; работа с 450 представители на ромската общност - консултиране, срещи, дискусии - за повишаване на тяхното разбиране за ролята на образованието за развитието на детето; разпространение на резултатите от проекта на национално и европейско ниво - национална конференция, заключителна конференция в Брюксел, уебсайт, брошура за проекта и оценка на въздействието на проектните дейности.

Период на изпълнение на тези дейности е от септември 2018 до август 2020. Проектът е финансиран от програма “Права, равенство и гражданство  (2014-2020)“ на Европейския съюз. Общият бюджет е 182 109 Евро.

Последна новина

01.01.1970
ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин