Проект TRACEUS

2021-09-27

Проект „Европейски традиции, рецепти и кухня с помощта на смартфони (TRACEUS)“ е жива лаборатория за социални и технологични дейности. Идеята е да работим за повишени знания и нови технологични умения през споделяне на кулинарни традиции. Партньорството обединява Dublin City University (DCU) от Ирландия, Фондация Лале от България, E-Seniors: initiation des seniors aux ntic association от Франция, Universidad de Castilla - la Mancha от Испания, Centre for advancement of research and development in educational technology (CARDET) от Кипър и MEDITER - Reseau Euro-Mediterraneen pour la cooperation a.i.s.b.i. от Белгия.

Основната цел на проекта е да повишим социалната интеграция на възрастни хора (над 55 години) от различен произход, които споделяйки кулинарни традиции да подобрят уменията си за ползване на цифрови технологии.

В съвременния свят на високи технологии запазването на културното ни наследство и насърчаването на културното многообразие е важно и необходимо. Кухнята на една страна отразява нейните уникални история, начин на живот, ценности и вярвания. Националната кухня е резултат на междукултурен обмен в продължение на векове, тя свързва поколения и общности. Храната е мост, който помага на имигранти да намерят своето място в новото общество и обединява хора от различни култури. Изследването и доразвиването на културното значение на храната и храненето ще се фокусира върху социалните ценности, значения, вярвания и споделяне, а не върху диетични изисквания и хранителни стойности.

Ще бъде разработена иновативна обучителна програма и онлайн платформа, които ще дадат възможност на възрастни хора да станат автори и създатели на филми. С използване на нови технологии и менторска подкрепа, те ще разработят иновативни дигитални кулинарни материали под формата на малки онлайн видеоклипове, чрез своите смартфони. Материалите ще бъдат със свободен достъп. Те ще бъдат представени на национално събитие заедно със специално разработени насоки за повишаване на компетенциите и разпространение и мултиплициране на резултатите от проекта за представители на НПО, които работят с възрастни хора.

Проектът е финансиран в рамките на програма Еразъм+ на Европейската комисия. Дейностите ще се провеждат паралелно в изброените шест държави от 2020 до 2022 година.

Месечни бюлетини по проект TRACEUS:

Бюлетин TRACEUS - брой 1

Бюлетин TRACEUS - брой 2

Бюлетин TRACEUS - брой 3

Бюлетин TRACEUS - брой 4

Бюлетин TRACEUS - брой 5

Бюлетин TRACEUS - брой 6 

Бюлетин TRACEUS - брой 7

Бюлетин TRACEUS - брой 8

 

Последна новина

13.04.2021
Започваме представяне на традиционни рецепти от Ирландия, Кипър, Франция, Испания, Белгия и България, споделени от местни участници.

Традиционната кухня отразява историята, начина на живот, ценности и вярвания на хората от една страна. Проект „Европейски традиции, рецепти и кухня с помощта на смартфони“ ще свърже социално възрастни хора (над 55 години) с различен произход, език и култура чрез споделяне на кулинарни рецепти и традиции под формата на кратки онлайн видеоклипове. Това ще им помогне да подобрят уменията си за ползване на цифрови технологии и смартфони.

Партньорските организации проведоха няколко виртуални работни срещи. Обмениха информация за създаването на обучителни модули и привличането на доброволни участници от всяка страна. В първия брой на месечния бюлетин по проекта ще намерите информация за партньорите и традиционна ирландска рецепта за семейна яхния, представена от Донал Скехан.

В България започнаха подготвителните онлайн срещи с нашите участници от София, Варна, Сливен и Гоце Делчев. Те ще ни дадат ценна обратна връзка за подготвяното съдържание на обучителните онлайн модули и дизайна на уебсайта на проект TRACEUS. След поредица от онлайн обучения през есента, те ще опишат и споделят чрез видеоклипове своите любими рецепти и ще разкажат за кулинарните и културни традиции зад тях.

Все още можете да се включите, ако имате готварски умения, желаете да споделите свои кулинарни рецепти, имате смартфон, интернет и свободно време. Свържете се с нас на mgeorgieva@tulipfoundation.net.

Проект TRACEUS е съфинансиран по програма Еразъм+ на ЕК.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин