Проект TRACEUS

2022-12-06

Проект „Европейски традиции, рецепти и кухня с помощта на смартфони (TRACEUS)“ е жива лаборатория за социални и технологични дейности. Идеята е да работим за повишени знания и нови технологични умения през споделяне на кулинарни традиции. Партньорството обединява Dublin City University (DCU) от Ирландия, Фондация Лале от България, E-Seniors: initiation des seniors aux ntic association от Франция, Universidad de Castilla - la Mancha от Испания, Centre for advancement of research and development in educational technology (CARDET) от Кипър и MEDITER - Reseau Euro-Mediterraneen pour la cooperation a.i.s.b.i. от Белгия.

Основната цел на проекта е да повишим социалната интеграция на възрастни хора (над 55 години) от различен произход, които споделяйки кулинарни традиции да подобрят уменията си за ползване на цифрови технологии.

В съвременния свят на високи технологии запазването на културното ни наследство и насърчаването на културното многообразие е важно и необходимо. Кухнята на една страна отразява нейните уникални история, начин на живот, ценности и вярвания. Националната кухня е резултат на междукултурен обмен в продължение на векове, тя свързва поколения и общности. Храната е мост, който помага на имигранти да намерят своето място в новото общество и обединява хора от различни култури. Изследването и доразвиването на културното значение на храната и храненето ще се фокусира върху социалните ценности, значения, вярвания и споделяне, а не върху диетични изисквания и хранителни стойности.

Ще бъде разработена иновативна обучителна програма и онлайн платформа, които ще дадат възможност на възрастни хора да станат автори и създатели на филми. С използване на нови технологии и менторска подкрепа, те ще разработят иновативни дигитални кулинарни материали под формата на малки онлайн видеоклипове, чрез своите смартфони. Материалите ще бъдат със свободен достъп. Те ще бъдат представени на национално събитие заедно със специално разработени насоки за повишаване на компетенциите и разпространение и мултиплициране на резултатите от проекта за представители на НПО, които работят с възрастни хора.

Проектът е финансиран в рамките на програма Еразъм+ на Европейската комисия. Дейностите ще се провеждат паралелно в изброените шест държави от 2020 до 2022 година.

Месечни бюлетини по проект TRACEUS:

Бюлетин TRACEUS - брой 1

Бюлетин TRACEUS - брой 2

Бюлетин TRACEUS - брой 3

Бюлетин TRACEUS - брой 4

Бюлетин TRACEUS - брой 5

Бюлетин TRACEUS - брой 6 

Бюлетин TRACEUS - брой 7

Бюлетин TRACEUS - брой 8

Бюлетин TRACEUS - брой 9

Бюлетин TRACEUS - брой 10

Бюлетин TRACEUS - брой 11

Бюлетин TRACEUS - брой 12

Бюлетин TRACEUS - брой 13

Бюлетин TRACEUS - брой 14

Бюлетин TRACEUS - брой 15

Бюлетин TRACEUS - брой 16

Бюлетин TRACEUS - брой 17

Бюлетин TRACEUS - брой 18

Бюлетин TRACEUS - брой 19

Бюлетин TRACEUS - брой 20

Бюлетин TRACEUS - брой 21

Бюлетин TRACEUS - брой 22

Последна новина

31.10.2022
Социално и дигитално включване на възрастните хора

През последните две години работим по проект за социално и дигитално включване на възрастни хора. Страната ни, за съжаление, изостава значително в тези важни за качеството на живот на хората области. Само обучение в използване на технологии е доста скучно и откъснато от всекидневието на възрастните хора. Затова подходихме през темата „Европейски традиции, рецепти и кухня с помощта на смартфони“.

На 28 октомври в зала София ЛАБ на Асоциация за развитие на София представихме дейностите и резултатите от проекта. В залата присъстваха и участници от София, с. Труд и с. Долни Вадин, които вече са създали свои клипове. В тях те споделят и историята на рецептата. Янка Константинова разказа за традицията и песента за посрещане на кума в деня на сватбата, които са тясно свързани с представената от нея рецепта и се изпълняват до ден днешен в селото. Заедно гледахме видео рецепти, създадени от възрастни жени от България, Кипър и Франция. Оживено коментирахме продуктите и начина на приготвяне.

Участниците от България, създали и споделили свои видео рецепти, получиха букет от кухненски прибори. В края на деня всички се съгласихме, че дигиталните учения са важна част от съвременния свят, но срещите на живо са незаменима част от живота.

Проект TRACEUS изпълняваме в партньорство с Dublin City University (DCU) от Ирландия, E-Seniors: initiation des seniors aux ntic association от Франция, Universidad de Castilla - la Mancha от Испания, Centre for advancement of research and development in educational technology (CARDET) от Кипър и MEDITER - Reseau Euro-Mediterraneen pour la cooperation a.i.s.b.i. от Белгия с подкрепата на програма Еразъм+ на ЕС.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин