Вярата в семейството променя живота на хората

Организиране на фамилни групови конференции за семейства в общината, Сдружение „Шанс и закрила”, Хасково

Отпусната сума: 3 000 лева 

За контакти: Малина Славова 
Сдружение „Шанс и закрила" 
ул. „Алеко Константинов” 11 
Хасково 6300 
Тел. 038/ 662138 
chance@escom.bg 
www.chancebg.org 

Абонирайте се за месечен бюлетин