Включете се

Дните на добри дела са за всички

Включете се в Дните на добри дела в последната седмица на месец май, за да покажем на дело ролята и силата за доброволците и насърчим повече различни хора да участват!

Многобройни са доброволците в България, които са в основата на социални, културни, екологични, образователни и други инициативи. Те правят промяната, носят новото, показват начините да променим живота си. Всички искаме да живеем добре. И не е нужно човек да бъде богат или известен, за да бъде значим за другите. Има много и интересни начини всеки от нас да помогне, да бъде част от живота на хората около себе си, да го промени поне малко, да участва заедно с другите в промяната, която иска да види. С участие в еднократни или периодични доброволчески дейности хората създават нови контакти и приятели, научават много за хората и живота около тях, изграждат социални и професионални умения, разбират колко много неща зависят от тях самите, решават местни проблеми или реализират нови идеи, прекарват интересно и забавно време в правене на добри дела.

С малко подкрепа и собствени усилия хората могат да реализират идеите си и да променят живота и възможностите за себе си, за децата си, за хората около тях.

Обръщаме се към партньори, колеги, съмишленици и приятели от граждански организации, читалища, клубове, центрове, училища, библиотеки, бизнес организации и други с покана да се включат с нова, доказано ефективна или интересна своя инициатива в Дните на добри дела в последната седмица на месец май – 25 до 31 май 2018.

В Дните на добри дела можем заедно да покажем значението на доброволчеството, ролята и силата за доброволците, като насърчим повече и различни хора да се включат като доброволци в разнообразни инициативи и събития в своя град, село или квартал.

ДНИТЕ НА ДОБРИ ДЕЛА са за:

Организации, които имат с опит в работа с доброволци и имат доброволци - планирайте нови инициативи; подкрепете нова кауза; започнете нова дейност или направете нещо обичайно по нов начин, в ново населено място или квартал; включете нови доброволци; организирайте събитие, за да благодарите на доброволците си и да покажете на хората колко е вълнуващо да си доброволец.

Организации, които още не са работили с доброволци - това е възможност да привлечете нови съмишленици и доброволци; да получите допълнителна подкрепа; да покажете на хората във вашия град или квартал колко полезна и интересна е дейността ви; да демонстрирате възможностите и уменията на хората, с които работите; да организирате съвместна инициатива с местно училище, организация, клуб; да се свържете с колеги, които имат опит в работа с доброволци. Съветите за планиране ще ви помогнат да започнете.

Доброволци от всички възрасти -  включете се в нова инициатива; подкрепете нова кауза; поканете нови или още доброволци да участват в работата ви; организирайте група приятели, колеги  или семейството си за нова инициатива, която да започнете заедно; помислете кои хора или местно училище, клуб, библиотека имат нужда от нещо, за което все още никой не ги подкрепя.

Хора, които все още не са били  доброволци -  разберете дали вашите деца, приятели или колеги работят като доброволци и ги подкрепете; включете се и вие, там където те помагат; намерете интересна инициатива във вашия град и участвайте в нея; потърсете местна организация, която търси и работи с доброволци и я подкрепете; измислете своя инициатива и поканете приятели или семейството си, за да я реализирате заедно.

За училища, читалища, клубове, детски градини, библиотеки, центрове има толкова много възможности – обсъдете нуждите на децата и хората във вашата организация, град или квартал и планирайте нова инициатива; организирайте отново успешна дейност, която вече сте реализирали; потърсете подкрепа от младежи, родители, ученици, местни граждански организации, бизнес; свържете се с други организации във вашия град и вижте от какво те имат нужда и как можете да ги подкрепите; планирайте заедно общо  събитие.

Бизнес организации - това е отлична възможност да покажете отношение към хората във вашето населено място и да ангажирате служителите си за няколко часа - планирайте доброволческа инициатива; свържете се с гражданска организация и се включете като доброволци в тяхна дейност; подкрепете местна инициатива с материали, стоки или средства; предложете напитки, закуска или награди на доброволците; информирайте служителите си за Дните на добри дела и инициативите в града, селото, общността.

Включете се в ДНИТЕ НА ДОБРИ ДЕЛА!

ДНИ НА ДОБРИ ДЕЛА