Инициатива за техническа подкрепа за граждански организации на Фондация Лале и Vivacom

25.12.2013

Фондация Лале прекратява за момента приемането на заявки за техническа подкрепа на граждански организации по съвместната инициатива на фондацията и Vivacom от 7 август 2010 година.

От началото на инициативата през месец април до момента са подадени над 200 заявки за няколко стотин компютъра и друга офис техника от организации от цялата страна. Част от заявките са в процес на обработване, други са получили одобрение или отказ. Първите организации вече получиха необходимите им компютърни системи. Предимство при оценяване на заявките се дава на организации, които досега не са имали компютърна техника; такива в малки и отдалечени населени места с по-ограничен достъп до информация; организации, които предоставят отворен пряк достъп до техниката на местната общност и конкретни целеви групи. Организациите, получили подкрепа, се обявяват текущо на Интернет страницата на Фондация Лале.

При първа възможност програмата ще бъде отворена отново. 

Последна новина

06.08.2010
Фондация Лале прекратява за момента приемането на заявки за техническа подкрепа на граждански организации по съвместната инициатива на фондацията и Vivacom от 7 август 2010 година.

От началото на инициативата през месец април до момента са подадени над 200 заявки за няколко стотин компютъра и друга офис техника от организации от цялата страна. Част от заявките са в процес на обработване, други са получили одобрение или отказ. Първите организации вече получиха необходимите им компютърни системи. Предимство при оценяване на заявките се дава на организации, които досега не са имали компютърна техника; такива в малки и отдалечени населени места с по-ограничен достъп до информация; организации, които предоставят отворен пряк достъп до техниката на местната общност и конкретни целеви групи. Организациите, получили подкрепа, се обявяват текущо на Интернет страницата на Фондация Лале. 

При първа възможност програмата ще бъде отворена отново. 

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин