Програма Предай нататък

19.06.2014

Програма „Предай нататък” приключи

От началото на програмата до средата на юни 2011 г. в нея бяха включени близо 90 семейства с повече от 180 деца в 20 населени места в общините Велико Търново и Плевен.

През месец юни бяха дарени последните породисти крави за материално затруднени семейства с деца по програма „Предай нататък” на Фондация Лале в община Плевен. Програмата започна през 2007 година и се осъществяваше в партньорство с Хайфер - международна организация, която работи в около 130 страни в света.

“Предай нататък” даде възможност на социално слаби семейства да подобрят живота си по собствено желание и със собствени сили и труд и самите те да станат дарители като предадат полученото дарение на други хора. Дейностите бяха насочени към осигуряване на доход и допълнителна подкрепа за избрани по критерии семейства, чрез предоставяне на определен брой породисти заплодени крави; обучение; при нужда и допълнителни средства за семе за фураж, лекарства и др. Критериите за избор на семействата, които получиха породисти животни за отглеждане в домашни условия включваха: деца в семейството, затруднено материално положение, безработни членове на семейството, хора с увреждания, три поколения живеещи в едно домакинство, опит и условия за отглеждане на домашни животни. Семействата, от своя страна, поемаха ангажимент да „предадат нататък” дарението на друго семейство в нужда, като подарят първите родени женски животни, когато те навършат една година. Следващите семейства, които се включваха в програмата, се определяха измежду всички нуждаещи се в даденото населено място, от подкрепените семейства, местни граждански организации и представители на местната общност, кметове и Фондация Лале.

Общият брой на обхванатите семействата в община Плевен е над 60 с общо 127 деца, в 15 населени места. В региона програмата се реализира в сътрудничество със съответните местни читалища, Плевенски Обществен фонд „Читалища”, кметовете на селата и Община Плевен.

В Община Велико Търново общият брой на включените семействата е 24 в 5 населени места. Местните партньори на Фондация Лале бяха — семействата, Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски", Сдружение "Св. Георги", кметовете на селата, представители на местната общност.

Фондация Лале ще търси нови възможности за продължение на програмата и в други общини.

Последна новина

20.12.2010
Началото на Програма "Предай нататък" бе поставено през лятото на 2007 година с една успешна инициатива в селата Балван и Велчево в община Велико Търново.

До момента на 24 семейства от пет села - Балван, Масларево, Велчево, Самоводене и Хотница, са предоставени заплодени породисти млечни крави за отглеждане в домашни условия. Кравите са закупени от ферми на територията на общината.

Новите семейства, който бяха включени в програмата през 2010 година са общо 6. Всички те са материално затруднени семейства с деца. Хотница е новото село от община Велико Търново, което се присъедини към Програмата през 2010 г.

До момента 9 семейства са предали теленцата си на други хора от същото или съседни села. Още три женски теленца предстоят да бъдат предадени през настоящата 2011 година.

Следващите семейства ще бъдат определени измежду всички желаещи, които отговарят на критериите на програмата. Подборът ще бъде направен от група, включваща семействата, които вече са част от програмата, представители на Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски", Сдружение "Св. Георги", Фондация Лале, кметовете на селата и местната общност, съгласно предварително определени критерии.

ОЩЕ НОВИНИ ПО ПРОГРАМАТА
Абонирайте се за месечен бюлетин